Επικοινωνία

Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
Αιόλου 102, 105 64, Αθήνα

Γραμματεία
ibrt@ibrt.gr
Τηλ./Fax. 210 38 40 129
Ώρες λειτουργίας 2μμ - 8μμ

Υπεύθυνος δικτυακού τόπου
Γιώργος Ευσταθίου