ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  |  SITEMAP  |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΠΕΡΙ  
Εκπαίδευση
Πρόγραμμα
 
  Καλωσήλθατε στο δικτυακό μας τόπο

ΠΡΟΣΟΧΗ: H Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς έχει πλέον νέο δικτυακό τόπο στη διεύθυνση www.eees.gr
H παρούσα σελίδα σταματά να ανανεώνεται και σύντομα θα αφαιρεθεί από το δικτυακό τόπο του ΙΕΘΣ.


Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ είναι ένα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1974 με επιστημονικούς, κοινωνικούς, ανθρωπιστικούς και μορφωτικούς σκοπούς. Ειδικότερα οι σκοποί είναι οι εξής:
  1. Η προαγωγή της έρευνας, μελέτης και της θεραπείας στον τομέα υπηρεσιών υγείας, εφαρμόζοντας γνωστικές - συμπεριφορικές μεθόδους.
  2. Η επεξεργασία, δημοσιοποίηση, εισήγηση και προώθηση των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των προβλημάτων που συνδέονται με τις διαταραχές της συμπεριφοράς.
  3. Η υποστήριξη, εκπαίδευση, κατάρτιση, μόρφωση και επιμόρφωση ιατρικού προσωπικού, ψυχολόγων, επαγγελματιών υγείας, επαγγελματιών κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και παντός ενδιαφερόμενου που επιθυμεί να αναπτύξει δραστηριότητες σύμφωνες με τους σκοπούς της Εταιρείας.
Παράρτημα Μακεδονίας

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ιδρύθηκε στις 09.12.01 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και έχει στόχο να ενισχύσει και να προωθήσει τους σκοπούς της Εταιρείας. Η αναγκαιότητα για τη λειτουργία παραρτήματος στη Μακεδονία προκύπτει από ανάγκες αποκέντρωσης, από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη γεωγραφική περιοχή και από την ενισχυμένη παρουσία της Γνωστικής Θεραπείας της Συμπεριφοράς στη Θεσσαλονίκη.
Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έχει στόχο να προσφέρει:
  • Κύκλο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για επαγγελματίες και φοιτητές στο χώρο της Υγείας.
  • Παροχή συμβουλευτικής σε άτομα ή ομάδες.
  • Ομάδες συζήτησης και υποστήριξης για θέματα εκπαιδευτικής πράξης.
  • Ομάδες συζήτησης κλινικών περιπτώσεων για επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικού έργου.
Δείτε τη σελιδα των Ανακοινώσεων για τα τελευταία νέα μας.

Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

Κύκλος Ευαισθητοποίησης