Αρχική Σελίδα
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΠΕΡΙ  
Εκπαίδευση
Πρόγραμμα
Βιβλιογραφία
Συντελεστές
Απόφοιτοι
 
  Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή
Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία


Ο Κύκλος Ευαισθητοποίησης αποτελεί τη νέα εκπαιδευτική δραστηριότητα του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς με σκοπό να καλυφθεί το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον σχετικά με τη γνωσιακή - συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία. Πρόκειται για ένα ανοικτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 20 διαλέξεων, το οποίο αποσκοπεί στο να να αποκτήσουν οι παρευρισκόμενοι αίσθηση της πράξης της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας.


Κύκλος Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων

Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς