Συμμετοχή του ΙΕΘΣ στο πρόγραμμα Green Game

Το ΙΕΘΣ συμμετέχει ως κύριος εταίρος στην υλοποίηση του προγράμματος Green Game, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Επιστημονικά υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος εκ μέρους του ΙΕΘΣ είναι η Φωτεινή Λέκκα, MSc, PhD. Στην υλοποίηση συνεργάζονται η Δώρα Αναστασίου, Msc, η  Έφη Γιάννου, Msc, η Αγγελική Παναγιωτοπούλου, Msc.

Το πρόγραμμα Green Game αποτελεί μια διεπιστημονική παρέμβαση για την καλλιέργεια και την ενίσχυση συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον σε μαθητές 10 – 14 ετών.

Η παρέμβαση συνδυάζει το γνωσιακό – συμπεριφοριστικό μοντέλο και την ενσυνειδητότητα (mindfulness) με στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων στάσεων και συμπεριφορών που οδηγούν στην εκπλήρωση καθημερινών στόχων σε 7 τομείς που επηρεάζουν άμεσα τις περιβαλλοντικές συνθήκες (ανακύκλωση, εξοικονόμηση στην κατανάλωση νερού και ενέργειας, επαναχρησιμοποίηση υλικών, κατάλληλη διαχείριση μη ανακυκλώσιμων υλικών, χρήση δημόσιων συγκοινωνιών και ποδηλάτου, κατανάλωση πράσινων προϊόντων).

Η  παρέμβαση θα αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, καθώς θα κατασκευαστεί οπτικοακουστικό υλικό και ένα video game που θα ενισχύουν τους μαθητές στην εκπλήρωση των στόχων, κινητοποιώντας του με ένα διασκεδαστικό τρόπο.

Όλο το υλικό θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από σχολεία σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες – εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.