1η Διακρατική Συνάντηση
GREEN GAME

Στις 17 και 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η πρώτη διακρατική συνάντηση μεταξύ των Ευρωπαίων Εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+: Green Game.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την προαγωγή συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον σε μαθητές 10-14 ετών. Αξιοποιεί το γνωσιακό συμπεριφοριστικό μοντέλο, την ενσυνειδητότητα (mindfulness) και τις νέες τεχνολογίες.

Το έργο θα περιλαμβάνει:

  1. Μία ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση
  2. Ένα διαδικτυακό παιχνίδι
  3. Ένα εγχειρίδιο για μαθητές και ένα για εκπαιδευτικούς.

Σε αυτή την πρώτη συνάντηση, αναλύθηκε η μέχρι σήμερα πρόοδος των παραπάνω έργων και σχεδιάστηκαν τα καθήκοντα των εταίρων για την ολοκλήρωσή τους.

Project: 2021-1-LV01-KA220-SCH-000031583

Αρχείο