Άρθρο: Η θεραπευτική σχέση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία, Γ. Ευσταθίου

Ανοικτή πρόσβαση στο άρθρο «Η θεραπευτική σχέση στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία» του Γ. Ευσταθίου, το οποίο αποτελεί μέρος του ειδικού αφιερώματος του περιοδικού «Ψυχολογία» της Ελληνικής Ψυχολογικης Εταιρείας στη θεραπευτική σχέση, υπό την επιμέλεια της Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου και της Β. Ρότσικα.

Στο άρθρο περιγράφονται ο ρόλος του θεραπευτή και τα ειδικά χαρακτηριστικά της θεραπευτικής συμμαχίας στη ΓΣΘ. Οι δυσκολίες στη θεραπευτική σχέση και οι δυνατότητες αντιμετώπισής τους συζητιούνται στο πλαίσιο των συναφών φαινομένων της αντίστασης, των ρήξεων στη θεραπευτική συμμαχία και της μεταβίβασης – αντιμεταβίβασης. Τέλος, γίνεται αναφορά στη συλλογιστική πίσω από την τήρηση των ορίων στη θεραπευτική σχέση.

Η πρόσβαση σε όλες τις εργασίες του τεύχους είναι ελεύθερη στη διεύθυνση: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/psychology/issue/view/1621/showToc