Νέα ηλεκτρονική έκδοση του ΙΕΘΣ: Ιστορίες για τα παιδιά την εποχή του κορονοϊού (Μέρος Β’). Δωρεάν Πρόσβαση

Το δεύτερο μέρος των ιστοριών (Σεπτέμβριος 2020 – Ιούνιος 2021) είναι η συνέχεια των ιστοριών που περιλαμβάνονται στο Α’ Μέρος (Απρίλιος 2020 – Ιούνιος 2020).

Οι ιστορίες απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Σκοπός της ψυχοκοινωνικής δράσης είναι η ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών μέσω της μίμησης προτύπων. Πρόκειται για μία καινοτόμο δράση συμβουλευτικής ομηλίκων με παιδιά ήρωες ιστοριών.

Η συγγραφική ομάδα αποτελείται από αποφοίτους του ΙΕΘΣ, Ψυχολόγους-Ψυχοθεραπευτές και Εκπαιδευτικούς.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Α’ Μέρος εδώ και για το δεύτερο μέρος εδώ.