Το “βιογραφικό” του βιβλίου “Το μικρό Εγώ είμαι Εγώ”

Το κλασικό παιδικό βιβλίο της Μίρα Λόμπε (Mira Lobe) μεταφράστηκε από την Α. Καλαντζή – Αζίζι το 2017 και έκτοτε έχουν οργανωθεί και πραγματοποιηθεί μια σειρά από ομιλίες, δράσεις, θεατρικές παραστάσεις κλπ. με στόχο την ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού και των ειδικών σε θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση της ταυτότητας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Το πλήθος των δράσεων αυτών συνοψίζεται στο “βιογραφικό” του, που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΕΘΣ εδώ.