Ανοιχτή πρόσβαση στην Διαδικτυακή Παρουσίαση του Green Game για εκπαιδευτικούς

Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 παρουσιάστηκε διαδικτυακά το ψυχοεκπαιδευτικό υλικό (βίντεο και εγχειρίδιο δραστηριοτήτων) του προγράμματος Green Game, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση του έργου. Στη δεύτερη, προετοιμάζουμε τη δημιουργία διαδικτυακού παιχνιδιού, καθώς και την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σε σχολεία.

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς είχε την επιστημονική ευθύνη δημιουργίας όλου του ψυχοεκπαιδευτικού υλικού, σε συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Παρακολουθήστε την παρουσίαση:

Σύντομα, όλο το υλικό θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Ακολουθήστε μας στο facebook για να μάθετε περισσότερα για το GreenGame!