Συμμετοχή του ΙΕΘΣ στο 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς συμμετείχε στο 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας με ένα Συμπόσιο:

  • Η εφαρμογή της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας σε πληθυσμό σεξουαλικών μειονοτήτων (ΛΟΑΤΚΙ+)

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις παρουσιάσεις εδώ.