Θεραπεία

Έναρξη Ομαδικού Προγράμματος για τη Μείωση του Σωματικού Βάρους και τη Βελτίωση της Εικόνας Σώματος

Παράταση δηλώσεων συμμετοχής: Ομαδική Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία για τη Διαχείριση του Άγχους

Έναρξη νέου διαδικτυακού ομαδικού προγράμματος με στόχο την καλλιέργεια της ενσυνειδητότητας (mindfulness) για το ευρύ κοινό

Ομαδική Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία για τη Διαχείριση του Άγχους

Διαδικτυακό Ομαδικό Πρόγραμμα “Ζώντας με Ενσυνειδητότητα (MBCT-L)”

Ομαδικό Πρόγραμμα: Δεξιότητες Σύναψης Συντροφικών Σχέσεων

Έναρξη ομάδων καλλιέργειας της ενσυνειδητότητας (mindfulness) για το ευρύ κοινό

Έναρξη Ομαδικού Προγράμματος για τη Μείωση του Σωματικού Βάρους και τη Βελτίωση της Εικόνας Σώματος

Τον Ιούνιο 2018 θα ξεκινήσει η ψυχοεκπαιδευτική ομάδα για τη μείωση του σωματικού βάρους και τη βελτίωση της εικόνας σώματος.

Διαδικτυακό Ομαδικό Πρόγραμμα “Ζώντας με Ενσυνειδητότητα (MBCT-L)”