Ομαδικό Πρόγραμμα: Δεξιότητες Σύναψης Συντροφικών Σχέσεων

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς παρέχει ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα “Δεξιότητες Σύναψης Συντροφικών Σχέσεων”, που απευθύνεται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην προσέγγιση ενός πιθανού συντρόφου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 δίωρες δομημένες συνεδρίες (κόστος 20 ευρώ ανά συνεδρία), στις οποίες τα μέλη εκπαιδεύονται σε κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας που αφορούν τη σύναψη μίας ερωτικής σχέσης. Επίσης, στόχος του ομαδικού προγράμματος αποτελεί η αναγνώριση μη αποτελεσματικών προτύπων σκέψεων, πεποιθήσεων και συμπεριφορών που συχνά αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τη σύναψη μίας συντροφικής σχέσης.

Το Ομαδικό Πρόγραμμα “Δεξιότητες Σύναψης Συντροφικών Σχέσεων” συντονίζουν οι:

Για δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στη Γραμματεία ως τις 14/1/2024 (210 3840803, Δευτέρα – Παρασκευή, 15:00 – 21:00).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.