για τους Ειδικούς

Υλικό που απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας σχετικά με τις ερευνητικές, τις εκδοτικές και τις άλλες δράσεις του ΙΕΘΣ.