Δημοσιεύσεις

Όλες

Ευσταθίου, Γ. (2021). Η θεραπευτική σχέση στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία. Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 26(2), 65-85.
[διαθέσιμο σε pdf]

Γιαννοπούλου, Ι. (2020). «Τα δέκα σκαλοπάτια προς την καλύτερη συμπεριφορά» ως εργαλείο πρόληψης προβλημάτων ψυχικής υγείας. Εγκέφαλος, 57, 37-43.
[διαθέσιμο σε pdf]

Efstathiou, G., Kouvaraki, E., Ploubidis, G., & Kalantzi- Azizi, A. (2018). Self-Stigma, Public-Stigma and Attitudes towards Professional Psychological Help: Psychometric Properties of the Greek Version of Three Relevant Questionnaires. International Journal for the Advancement of Counselling, 41(2), 175-186. [διαθέσιμο σε pdf]

Καλαντζή – Αζίζι, Α., Αναστασίου, Θ., Στριγγάρη, Δ, Βλασοπούλου, Α., & Βαρβέρη, Χ. (2018). Ανήλικοι πρόσφυγες: Οι δράσεις της Ομάδας Τραύματος του ΙΕΘΣ. Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Περιοδικό “Νέα Υγεία”, 98, 8. [διαθέσιμο σε pdf]

Gonidakis Fr., Lemonoudi M., Charila, D. & Varsou. E. (2018). A study on the interplay between emerging adulthood and eating disorder symptomatology in young adults. Eating and Weight Disorders -Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. July

Kalantzi-Azizi, A., & Anastasiou T. (2017). Presentation of an online programme for children refugees: pilot study in Greece. European Journal of Psychotraumatology, 8(4). [διαθέσιμο online]

Rakitzi, S., Georgila, P., & Efthimiou, K. (2017). Pharmacotherapy and Cognitive Behavioral Therapy for Patients with Schizophrenia. Στο Behavioural Therapy, Avid Science. [διαθέσιμο σε pdf]

Μαϊμάρη Ι. & Χαρίλα Ντ. (2016). Οι καταβολές της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεραπείας στην Επικούρεια Φιλοσοφία. Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Έρευνα και Θεραπεία, 2(1), 11-18.[διαθέσιμο σε pdf]

Rakitzi, S., Georgila, P., & Efthimiou, K. (2016). Insight and Rehabilitation of Patients with Schizophrenia. Journal of Memory Disorders and Rehabilitation, 1(1), 1002-1004. [διαθέσιμο σε pdf]

Rakitzi, S., Georgila, P., Efthimiou, K., & Mueller, D.R. (2016). Efficacy and feasibility of the Integrated Psychological Therapy for outpatients with schizophrenia in Greece: Final results of a RCT. Psychiatry Research, 242, 137-143. [διαθέσιμο σε pdf]

Μήτση, Χ., & Ευθυμίου, Κ. (2014). Υπογονιμότητα: Ψυχολογικές – ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις και γνωσιακές – συμπεριφορικές παρεμβάσεις, Ψυχιατρική, 25(4), 293-302. [διαθέσιμο σε pdf]

Ευθυμίου, Κ, & Καπνογιάννη, Σ. (2013). Οι θεωρίες γύρω από τις διαφυλικές διαφορές στην ερωτική ζήλεια και η αξιοποίηση τους στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεωρία και Πράξη, Ψυχολογία, 20(2), 210-219. [διαθέσιμο σε pdf]

Κονταξη, Ευ., Ευθυμίου, Κ., & Καλαντζή –Αζιζι, Α. (2013). Αξιολόγηση του ποιοτικού ελέγχου σε μια ψυχοθεραπευτική μονάδα, Σύναψις, 29(9), 15-33. [διαθέσιμο σε pdf]

Ευθυμίου, Κ. & Περδικάρη, Ευ (2013). Υπογονιμότητα: Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, Συναισθηματική Προσαρμογή και Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία. Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας & Μαιευτικής, 12(1), 15-24. [διαθέσιμο σε pdf]

Ευθυμίου, Κ., Αργαλιά Ε., Κασκαμπά Ε., & Μακρή, Α.(2012). Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; Εγκέφαλος, 50(1), 22-30. [διαθέσιμο σε pdf στα ελληνικά] [διαθέσιμο σε pdf στα αγγλικά]

Ευθυμίου, K. & Ψωμά, M. (2012). Το γνωσιακό – συμπεριφορικό πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας της κατάθλιψης του Lewinsohn: Δομή, Εφαρμογή και Αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Εγκέφαλος 49(3), 60-66 . [διαθέσιμο σε pdf στα ελληνικά] [διαθέσιμο σε pdf στα αγγλικά]

Παναγιωτοπούλου, Α. & Πασχάλη, Α. (2012). Άγχος και κατάθλιψη στους φοιτητές Νοσηλευτικής: εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης. Ψυχολογία 19(3), 281-295 . [διαθέσιμο σε pdf]

Ευσταθίου, Γ. & Πέννα, Υ. (2011). Ο μύθος της ανατροφής: Η σημασία της θεωρίας της ομαδικής κοινωνικοποίησης της Judith R. Harris στην κατανόηση και την αντιμετώπιση των διαταραχών προσωπικότητας σύμφωνα με το γνωσιακό – συμπεριφοριστικό μοντέλο. Ψυχολογία, 18(3), 348-362. [διαθέσιμο σε pdf]

Παπαδοπούλου, Π. & Χαρίλα, Ν. (2011). Ομαδική γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία για την κατάθλιψη σε χρήστες που παρακολουθούν πρόγραμμα μεθοδόνης:μια πιλοτική έρευνα. Τετράδια Ψυχιατρικής, 114, 63-76. [διαθέσιμο σε pdf]

Κωνσταντίνου, Ο. & Χαρίλα, Ν. (2011). Ομάδα διαχείρισης άγχους σε τοξικοεξαρτημένα άτομα – Πιλοτική εφαρμογή του γνωσιακού συμπεριφοριστικού μοντέλου. Εξαρτήσεις, 18, 13-28. [διαθέσιμο σε pdf]

Χαρίλα, Ντ. (2011). Η Εκπαίδευση των Συντονιστών των Ομάδων Διακοπής Καπνίσματος. Νέα Υγεία, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, 72, 7.

Παλέρμου, Β., Ευσταθίου, Γ., & Καλαντζή – Αζίζι, Α. (2009). Η σχέση του σχήματος της υπευθυνότητας με τις ιδεοψυχαναγκαστικές εκδηλώσεις τύπου ελέγχου και καθαριότητας. Ψυχιατρική, 20(3), 239 – 244. [διαθέσιμο σε pdf]

Ευθυμίου, Κ., Ρακιντζή, Σ., & Roder, V. (2009). Ένα γνωσιακό συμπεριφορικό ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ασθενών με σχιζοφρένεια. Ψυχιατρική, 20(3), 245 – 254. [διαθέσιμο σε pdf]

Sofianopoulou, A. & Harila, D. (2008). Die Anwendung des kognitiven verhaltenstherapeutischen Modells in der Psychologischen Beratung von Studierenden an der Universitat Athen: Ein Fallbeispel. Zeitschrift fur Beratung und Studium, 1, 16-22

Χαρίλα, Ντ.(2008). Κρίσεις υπερφαγίας: Γνωσιακοί μηχανισμοί και θεραπευτικές παρεμβάσεις. Εγκέφαλος, 45, 101-109.

Χαρίλα, Ντ. (2008). «Μιλάμε με το Σώμα μας»: Ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Νέα Υγεία, 60, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, 10.

Ευθυμίου, K. & Κάττουλας, E. (2007). Η επιρροή των θεωριών επεξεργασίας της πληροφορίας στην κατανόηση της ψυχικής διαταραχής στο παράδειγμα της κοινωνικής λειτουργικότητας και οι θεραπευτικές της εφαρμογές για την γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία. Τετράδια Ψυχιατρικής, 98, 68-79.

Ευθυμίου, Κ., & Βλαβιανού, (2007). Γνωστικά ελλείμματα και σχιζοφρένεια: Νεώτερα θεωρητικά μοντέλα για την σχιζοφρένεια από τον χώρο της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής θεραπείας και η σύνδεσή τους με τα ομαδικά προγράμματα παρέμβασης στην αποκατάσταση ασθενών με σχιζοφρένεια. Τετράδια Ψυχιατρικής, 97, 57-67.

Ευθυμίου,Κ., & Λαρδούτσου, Σ. (2007) Βασική βιβλιογραφία στην γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία. Βιβλιογραφικές συστάσεις για ειδικούς, Τετράδια Ψυχιατρικής, 99, 145-155.

Χαρίλα, Ντ. (2007). Ο ρόλος της ψυχοθεραπευτικής σχέσης στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση: Από την αρχική φάση της κλινικής εκτίμησης μέχρι την τελική φάση της ψυχοθεραπευτικής αλλαγής. Τετράδια Ψυχιατρικής, 98, 92-99. [διαθέσιμο σε pdf]

Χαρίλα, Ντ. & Καλαντζή-Αζίζι, Α. (2007). Ποιότητα ζωής και ψυχολογική συμβουλευτική φοιτητών. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού, 80-81, 267-280. [διαθέσιμο σε pdf]

Kαλαντζή-Αζίζι, Α., & Καραδήμας, Ε. Χ. (2006). Ομαδικές παρεμβάσεις γνωσιακής-συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης. Ψυχολογία, 13, 1-17. [διαθέσιμο σε pdf]

Ευθυμίου Κ & Ρακιτζή Σ. (2005): Klaus Grawe: Εμπειρική ψυχολογική θεραπεία ή η τέχνη της θεραπείας χωρίς προσευχητάρι. Αφιέρωμα sτον Prof. Dr. Klaus Grawe με αφορμή τον θάνατό του στις 10 Ιουλίου 2005. Άνιμα , 23, 1-3. [διαθέσιμο σε pdf]

Καλαντζή-Αζίζι, Α., & Kαραδήμας, Ε. Χ. (2005). Ερμηνευτικά Μοντέλα της Μετατραυματικής Διαταραχής Άγχους: Η Γνωστική-Συμπεριφοριστική Κατεύθυνση. Ψυχιατρική, 16(2), 137-153. [διαθέσιμο σε pdf]

Χαρίλα, Ντ. (2005). Ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου σε υπηρεσίες ψυχολογικής συμβουλευτικής φοιτητών: Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕψυΣυΦοι) Τετράδια Ψυχιατρικής, 91, 119-128.

Χαρίλα, Nτ. (2004): Γνωσιακό Συμπεριφοριστικό μοντέλο ερμηνείας και παρέμβασης στις διαταραχές διατροφής. Νέα Υγεία, 45, 5-8.

Χαρίτου – Φατούρου, Μ. (2004). Σύγχρονες τάσεις της γνωστικής – συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας στη μετανεωτεριστική εποχή. Ψυχολογία, το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 11(4), 488-496. doi:https://doi.org/10.12681/psy_hps.24021 [διαθέσιμο σε pdf]

Καλατζή-Αζίζι, Α., & Χ. Καραδήμας, Ε. (2003). Ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ομαδική διαχείριση του φοιτητικού στρες: Περιγραφή και προκαταρκτικά ευρήματα. Ψυχολογία, το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 10(2+3), 330-342. doi:https://doi.org/10.12681/psy_hps.24026 [διαθέσιμο σε pdf]

Καλαντζή – Αζίζι, Α., Χ. Καραδήμας, Ε., & Σωτηροπούλου, Γ. (2001). Ένα πρόγραμμα γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ομαδικής παρέμβασης σε φοιτητικό πληθυσμό για την ενίσχυση των προσδοκιών αυτοαποτελεσματικότητας. Ψυχολογία, το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 8(2), 267-280. doi:https://doi.org/10.12681/psy_hps.24112 [διαθέσιμο σε pdf]

Ευθυμίου Κ. & Ευσταθίου Γ. (2001): Οι Διαταραχές της σεξουαλικής επιθυμίας από τη σκοπιά της θεωρίας της πρόσδεσης (attachment), Περιοδικό της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρίας “Ανήρ”, 3(3), 111-114. [διαθέσιμο σε pdf]

Kanfer, F. H. (2000). Από την κλασική εξαρτημένη μάθηση και τη συντελεστική μάθηση στην προσανατολισμένη προς το σύστημα θεραπεία της συμπεριφοράς. Κ. Αγγελή, & Γ. Ευσταθίου (Μετάφραση και επιστημονική επιμέλεια). Τετράδια Ψυχιατρικής, 71, 49-58. [διαθέσιμο σε pdf]

Χαρίλα, Ντ., Καραδήμας, Ε. (1995). Όταν οι διαφορές γίνονται πρόκληση. Επειδή η Διαφορά είναι δικαίωμα, 50-51, 15-17.

Παιδιά - Έφηβοι

Γιαννοπούλου, Ι. (2020). «Τα δέκα σκαλοπάτια προς την καλύτερη συμπεριφορά» ως εργαλείο πρόληψης προβλημάτων ψυχικής υγείας. Εγκέφαλος, 57, 37-43.
[διαθέσιμο σε pdf]

Καλαντζή – Αζίζι, Α., Αναστασίου, Θ., Στριγγάρη, Δ, Βλασοπούλου, Α., & Βαρβέρη, Χ. (2018). Ανήλικοι πρόσφυγες: Οι δράσεις της Ομάδας Τραύματος του ΙΕΘΣ. Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Περιοδικό “Νέα Υγεία”, 98, 8. [διαθέσιμο σε pdf]

Kalantzi-Azizi, A., & Anastasiou T. (2017). Presentation of an online programme for children refugees: pilot study in Greece. European Journal of Psychotraumatology, 8(4). [διαθέσιμο online]

Ενήλικες

Ευσταθίου, Γ. (2021). Η θεραπευτική σχέση στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία. Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 26(2), 65-85.
[διαθέσιμο σε pdf]

Efstathiou, G., Kouvaraki, E., Ploubidis, G., & Kalantzi- Azizi, A. (2018). Self-Stigma, Public-Stigma and Attitudes towards Professional Psychological Help: Psychometric Properties of the Greek Version of Three Relevant Questionnaires. International Journal for the Advancement of Counselling, 41(2), 175-186. [διαθέσιμο σε pdf]

Gonidakis Fr., Lemonoudi M., Charila, D. & Varsou. E. (2018). A study on the interplay between emerging adulthood and eating disorder symptomatology in young adults. Eating and Weight Disorders -Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. July

Rakitzi, S., Georgila, P., & Efthimiou, K. (2017). Pharmacotherapy and Cognitive Behavioral Therapy for Patients with Schizophrenia. Στο Behavioural Therapy, Avid Science. [διαθέσιμο σε pdf]

Μαϊμάρη Ι. & Χαρίλα Ντ. (2016). Οι καταβολές της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεραπείας στην Επικούρεια Φιλοσοφία. Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Έρευνα και Θεραπεία, 2(1), 11-18.[διαθέσιμο σε pdf]

Rakitzi, S., Georgila, P., & Efthimiou, K. (2016). Insight and Rehabilitation of Patients with Schizophrenia. Journal of Memory Disorders and Rehabilitation, 1(1), 1002-1004. [διαθέσιμο σε pdf]

Rakitzi, S., Georgila, P., Efthimiou, K., & Mueller, D.R. (2016). Efficacy and feasibility of the Integrated Psychological Therapy for outpatients with schizophrenia in Greece: Final results of a RCT. Psychiatry Research, 242, 137-143. [διαθέσιμο σε pdf]

Μήτση, Χ., & Ευθυμίου, Κ. (2014). Υπογονιμότητα: Ψυχολογικές – ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις και γνωσιακές – συμπεριφορικές παρεμβάσεις, Ψυχιατρική, 25(4), 293-302. [διαθέσιμο σε pdf]

Ευθυμίου, Κ, & Καπνογιάννη, Σ. (2013). Οι θεωρίες γύρω από τις διαφυλικές διαφορές στην ερωτική ζήλεια και η αξιοποίηση τους στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεωρία και Πράξη, Ψυχολογία, 20(2), 210-219. [διαθέσιμο σε pdf]

Κονταξη, Ευ., Ευθυμίου, Κ., & Καλαντζή –Αζιζι, Α. (2013). Αξιολόγηση του ποιοτικού ελέγχου σε μια ψυχοθεραπευτική μονάδα, Σύναψις, 29(9), 15-33. [διαθέσιμο σε pdf]

Ευθυμίου, Κ. & Περδικάρη, Ευ (2013). Υπογονιμότητα: Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, Συναισθηματική Προσαρμογή και Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία. Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας & Μαιευτικής, 12(1), 15-24. [διαθέσιμο σε pdf]

Ευθυμίου, Κ., Αργαλιά Ε., Κασκαμπά Ε., & Μακρή, Α.(2012). Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; Εγκέφαλος, 50(1), 22-30. [διαθέσιμο σε pdf στα ελληνικά] [διαθέσιμο σε pdf στα αγγλικά]

Ευθυμίου, K. & Ψωμά, M. (2012). Το γνωσιακό – συμπεριφορικό πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας της κατάθλιψης του Lewinsohn: Δομή, Εφαρμογή και Αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Εγκέφαλος 49(3), 60-66 . [διαθέσιμο σε pdf στα ελληνικά] [διαθέσιμο σε pdf στα αγγλικά]

Παναγιωτοπούλου, Α. & Πασχάλη, Α. (2012). Άγχος και κατάθλιψη στους φοιτητές Νοσηλευτικής: εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης. Ψυχολογία 19(3), 281-295 . [διαθέσιμο σε pdf]

Ευσταθίου, Γ. & Πέννα, Υ. (2011). Ο μύθος της ανατροφής: Η σημασία της θεωρίας της ομαδικής κοινωνικοποίησης της Judith R. Harris στην κατανόηση και την αντιμετώπιση των διαταραχών προσωπικότητας σύμφωνα με το γνωσιακό – συμπεριφοριστικό μοντέλο. Ψυχολογία, 18(3), 348-362. [διαθέσιμο σε pdf]

Παπαδοπούλου, Π. & Χαρίλα, Ν. (2011). Ομαδική γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία για την κατάθλιψη σε χρήστες που παρακολουθούν πρόγραμμα μεθοδόνης:μια πιλοτική έρευνα. Τετράδια Ψυχιατρικής, 114, 63-76. [διαθέσιμο σε pdf]

Κωνσταντίνου, Ο. & Χαρίλα, Ν. (2011). Ομάδα διαχείρισης άγχους σε τοξικοεξαρτημένα άτομα – Πιλοτική εφαρμογή του γνωσιακού συμπεριφοριστικού μοντέλου. Εξαρτήσεις, 18, 13-28. [διαθέσιμο σε pdf]

Χαρίλα, Ντ. (2011). Η Εκπαίδευση των Συντονιστών των Ομάδων Διακοπής Καπνίσματος. Νέα Υγεία, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, 72, 7.

Παλέρμου, Β., Ευσταθίου, Γ., & Καλαντζή – Αζίζι, Α. (2009). Η σχέση του σχήματος της υπευθυνότητας με τις ιδεοψυχαναγκαστικές εκδηλώσεις τύπου ελέγχου και καθαριότητας. Ψυχιατρική, 20(3), 239 – 244. [διαθέσιμο σε pdf]

Ευθυμίου, Κ., Ρακιντζή, Σ., & Roder, V. (2009). Ένα γνωσιακό συμπεριφορικό ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ασθενών με σχιζοφρένεια. Ψυχιατρική, 20(3), 245 – 254. [διαθέσιμο σε pdf]

Sofianopoulou, A. & Harila, D. (2008). Die Anwendung des kognitiven verhaltenstherapeutischen Modells in der Psychologischen Beratung von Studierenden an der Universitat Athen: Ein Fallbeispel. Zeitschrift fur Beratung und Studium, 1, 16-22

Χαρίλα, Ντ.(2008). Κρίσεις υπερφαγίας: Γνωσιακοί μηχανισμοί και θεραπευτικές παρεμβάσεις. Εγκέφαλος, 45, 101-109.

Χαρίλα, Ντ. (2008). «Μιλάμε με το Σώμα μας»: Ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Νέα Υγεία, 60, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, 10.

Ευθυμίου, K. & Κάττουλας, E. (2007). Η επιρροή των θεωριών επεξεργασίας της πληροφορίας στην κατανόηση της ψυχικής διαταραχής στο παράδειγμα της κοινωνικής λειτουργικότητας και οι θεραπευτικές της εφαρμογές για την γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία. Τετράδια Ψυχιατρικής, 98, 68-79.

Ευθυμίου, Κ., & Βλαβιανού, (2007). Γνωστικά ελλείμματα και σχιζοφρένεια: Νεώτερα θεωρητικά μοντέλα για την σχιζοφρένεια από τον χώρο της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής θεραπείας και η σύνδεσή τους με τα ομαδικά προγράμματα παρέμβασης στην αποκατάσταση ασθενών με σχιζοφρένεια. Τετράδια Ψυχιατρικής, 97, 57-67.

Ευθυμίου,Κ., & Λαρδούτσου, Σ. (2007) Βασική βιβλιογραφία στην γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία. Βιβλιογραφικές συστάσεις για ειδικούς, Τετράδια Ψυχιατρικής, 99, 145-155.

Χαρίλα, Ντ. (2007). Ο ρόλος της ψυχοθεραπευτικής σχέσης στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση: Από την αρχική φάση της κλινικής εκτίμησης μέχρι την τελική φάση της ψυχοθεραπευτικής αλλαγής. Τετράδια Ψυχιατρικής, 98, 92-99. [διαθέσιμο σε pdf]

Χαρίλα, Ντ. & Καλαντζή-Αζίζι, Α. (2007). Ποιότητα ζωής και ψυχολογική συμβουλευτική φοιτητών. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού, 80-81, 267-280. [διαθέσιμο σε pdf]

Kαλαντζή-Αζίζι, Α., & Καραδήμας, Ε. Χ. (2006). Ομαδικές παρεμβάσεις γνωσιακής-συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης. Ψυχολογία, 13, 1-17. [διαθέσιμο σε pdf]

Ευθυμίου Κ & Ρακιτζή Σ. (2005): Klaus Grawe: Εμπειρική ψυχολογική θεραπεία ή η τέχνη της θεραπείας χωρίς προσευχητάρι. Αφιέρωμα sτον Prof. Dr. Klaus Grawe με αφορμή τον θάνατό του στις 10 Ιουλίου 2005. Άνιμα , 23, 1-3. [διαθέσιμο σε pdf]

Καλαντζή-Αζίζι, Α., & Kαραδήμας, Ε. Χ. (2005). Ερμηνευτικά Μοντέλα της Μετατραυματικής Διαταραχής Άγχους: Η Γνωστική-Συμπεριφοριστική Κατεύθυνση. Ψυχιατρική, 16(2), 137-153. [διαθέσιμο σε pdf]

Χαρίλα, Ντ. (2005). Ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου σε υπηρεσίες ψυχολογικής συμβουλευτικής φοιτητών: Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕψυΣυΦοι) Τετράδια Ψυχιατρικής, 91, 119-128.

Χαρίλα, Nτ. (2004): Γνωσιακό Συμπεριφοριστικό μοντέλο ερμηνείας και παρέμβασης στις διαταραχές διατροφής. Νέα Υγεία, 45, 5-8.

Χαρίτου – Φατούρου, Μ. (2004). Σύγχρονες τάσεις της γνωστικής – συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας στη μετανεωτεριστική εποχή. Ψυχολογία, το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 11(4), 488-496. doi:https://doi.org/10.12681/psy_hps.24021 [διαθέσιμο σε pdf]

Καλατζή-Αζίζι, Α., & Χ. Καραδήμας, Ε. (2003). Ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ομαδική διαχείριση του φοιτητικού στρες: Περιγραφή και προκαταρκτικά ευρήματα. Ψυχολογία, το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 10(2+3), 330-342. doi:https://doi.org/10.12681/psy_hps.24026 [διαθέσιμο σε pdf]

Καλαντζή – Αζίζι, Α., Χ. Καραδήμας, Ε., & Σωτηροπούλου, Γ. (2001). Ένα πρόγραμμα γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ομαδικής παρέμβασης σε φοιτητικό πληθυσμό για την ενίσχυση των προσδοκιών αυτοαποτελεσματικότητας. Ψυχολογία, το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 8(2), 267-280. doi:https://doi.org/10.12681/psy_hps.24112 [διαθέσιμο σε pdf]

Ευθυμίου Κ. & Ευσταθίου Γ. (2001): Οι Διαταραχές της σεξουαλικής επιθυμίας από τη σκοπιά της θεωρίας της πρόσδεσης (attachment), Περιοδικό της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρίας “Ανήρ”, 3(3), 111-114. [διαθέσιμο σε pdf]

Kanfer, F. H. (2000). Από την κλασική εξαρτημένη μάθηση και τη συντελεστική μάθηση στην προσανατολισμένη προς το σύστημα θεραπεία της συμπεριφοράς. Κ. Αγγελή, & Γ. Ευσταθίου (Μετάφραση και επιστημονική επιμέλεια). Τετράδια Ψυχιατρικής, 71, 49-58. [διαθέσιμο σε pdf]

Χαρίλα, Ντ., Καραδήμας, Ε. (1995). Όταν οι διαφορές γίνονται πρόκληση. Επειδή η Διαφορά είναι δικαίωμα, 50-51, 15-17.

Όλες

 • Efstathiou, G., Kouvaraki, E., Ploubidis, G., & Kalantzi- Azizi, A. (2018). Self-Stigma, Public-Stigma and Attitudes towards Professional Psychological Help: Psychometric Properties of the Greek Version of Three Relevant Questionnaires. International Journal for the Advancement of Counselling, 41(2), 175-186. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Καλαντζή – Αζίζι, Α., Αναστασίου, Θ., Στριγγάρη, Δ, Βλασοπούλου, Α., & Βαρβέρη, Χ. (2018). Ανήλικοι πρόσφυγες: Οι δράσεις της Ομάδας Τραύματος του ΙΕΘΣ. Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Περιοδικό “Νέα Υγεία”, 98, 8.
 • Gonidakis Fr., Lemonoudi M., Charila, D. & Varsou. E. (2018). A study on the interplay between emerging adulthood and eating disorder symptomatology in young adults. Eating and Weight Disorders -Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. July
 • Kalantzi-Azizi, A., & Anastasiou T. (2017). Presentation of an online programme for children refugees: pilot study in Greece. European Journal of Psychotraumatology, 8(4). [διαθέσιμο online]
 • Rakitzi, S., Georgila, P., & Efthimiou, K. (2017). Pharmacotherapy and Cognitive Behavioral Therapy for Patients with Schizophrenia. Στο Behavioural Therapy, Avid Science. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Μαϊμάρη Ι. & Χαρίλα Ντ. (2016). Οι καταβολές της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεραπείας στην Επικούρεια Φιλοσοφία. Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Έρευνα και Θεραπεία, 2(1), 11-18.[διαθέσιμο σε pdf]
 • Rakitzi, S., Georgila, P., & Efthimiou, K. (2016). Insight and Rehabilitation of Patients with Schizophrenia. Journal of Memory Disorders and Rehabilitation, 1(1), 1002-1004. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Rakitzi, S., Georgila, P., Efthimiou, K., & Mueller, D.R. (2016). Efficacy and feasibility of the Integrated Psychological Therapy for outpatients with schizophrenia in Greece: Final results of a RCT. Psychiatry Research, 242, 137-143. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Μήτση, Χ., & Ευθυμίου, Κ. (2014). Υπογονιμότητα: Ψυχολογικές – ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις και γνωσιακές – συμπεριφορικές παρεμβάσεις, Ψυχιατρική, 25(4), 293-302. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Ευθυμίου, Κ, & Καπνογιάννη, Σ. (2013). Οι θεωρίες γύρω από τις διαφυλικές διαφορές στην ερωτική ζήλεια και η αξιοποίηση τους στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεωρία και Πράξη, Ψυχολογία, 20(2), 210-219. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Κονταξη, Ευ., Ευθυμίου, Κ., & Καλαντζή –Αζιζι, Α. (2013). Αξιολόγηση του ποιοτικού ελέγχου σε μια ψυχοθεραπευτική μονάδα, Σύναψις, 29(9), 15-33. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Ευθυμίου, Κ. & Περδικάρη, Ευ (2013). Υπογονιμότητα: Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, Συναισθηματική Προσαρμογή και Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία. Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας & Μαιευτικής, 12(1), 15-24. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Ευθυμίου, Κ., Αργαλιά Ε., Κασκαμπά Ε., & Μακρή, Α.(2012). Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; Εγκέφαλος, 50(1), 22-30. [διαθέσιμο σε pdf στα ελληνικά] [διαθέσιμο σε pdf στα αγγλικά]
 • Ευθυμίου, K. & Ψωμά, M. (2012). Το γνωσιακό – συμπεριφορικό πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας της κατάθλιψης του Lewinsohn: Δομή, Εφαρμογή και Αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Εγκέφαλος 49(3), 60-66 . [διαθέσιμο σε pdf στα ελληνικά] [διαθέσιμο σε pdf στα αγγλικά]
 • Παναγιωτοπούλου, Α. & Πασχάλη, Α. (2012). Άγχος και κατάθλιψη στους φοιτητές Νοσηλευτικής: εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης. Ψυχολογία 19(3), 281-295 . [διαθέσιμο σε pdf]
 • Ευσταθίου, Γ. & Πέννα, Υ. (2011). Ο μύθος της ανατροφής: Η σημασία της θεωρίας της ομαδικής κοινωνικοποίησης της Judith R. Harris στην κατανόηση και την αντιμετώπιση των διαταραχών προσωπικότητας σύμφωνα με το γνωσιακό – συμπεριφοριστικό μοντέλο. Ψυχολογία, 18(3), 348-362. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Παπαδοπούλου, Π. & Χαρίλα, Ν. (2011). Ομαδική γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία για την κατάθλιψη σε χρήστες που παρακολουθούν πρόγραμμα μεθοδόνης:μια πιλοτική έρευνα. Τετράδια Ψυχιατρικής, 114, 63-76. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Κωνσταντίνου, Ο. & Χαρίλα, Ν. (2011). Ομάδα διαχείρισης άγχους σε τοξικοεξαρτημένα άτομα – Πιλοτική εφαρμογή του γνωσιακού συμπεριφοριστικού μοντέλου. Εξαρτήσεις, 18, 13-28. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Χαρίλα, Ντ. (2011). Η Εκπαίδευση των Συντονιστών των Ομάδων Διακοπής Καπνίσματος. Νέα Υγεία, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, 72, 7.
 • Παλέρμου, Β., Ευσταθίου, Γ., & Καλαντζή – Αζίζι, Α. (2009). Η σχέση του σχήματος της υπευθυνότητας με τις ιδεοψυχαναγκαστικές εκδηλώσεις τύπου ελέγχου και καθαριότητας. Ψυχιατρική, 20(3), 239 – 244. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Ευθυμίου, Κ., Ρακιντζή, Σ., & Roder, V. (2009). Ένα γνωσιακό συμπεριφορικό ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ασθενών με σχιζοφρένεια. Ψυχιατρική, 20(3), 245 – 254.
 • Sofianopoulou, A. & Harila, D. (2008). Die Anwendung des kognitiven verhaltenstherapeutischen Modells in der Psychologischen Beratung von Studierenden an der Universitat Athen: Ein Fallbeispel. Zeitschrift fur Beratung und Studium, 1, 16-22
 • Χαρίλα, Ντ.(2008). Κρίσεις υπερφαγίας: Γνωσιακοί μηχανισμοί και θεραπευτικές παρεμβάσεις. Εγκέφαλος, 45, 101-109.
 • Χαρίλα, Ντ. (2008). «Μιλάμε με το Σώμα μας»: Ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Νέα Υγεία, 60, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, 10.
 • Ευθυμίου, K. & Κάττουλας, E. (2007). Η επιρροή των θεωριών επεξεργασίας της πληροφορίας στην κατανόηση της ψυχικής διαταραχής στο παράδειγμα της κοινωνικής λειτουργικότητας και οι θεραπευτικές της εφαρμογές για την γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία. Τετράδια Ψυχιατρικής, 98, 68-79.
 • Ευθυμίου, Κ., & Βλαβιανού, (2007). Γνωστικά ελλείμματα και σχιζοφρένεια: Νεώτερα θεωρητικά μοντέλα για την σχιζοφρένεια από τον χώρο της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής θεραπείας και η σύνδεσή τους με τα ομαδικά προγράμματα παρέμβασης στην αποκατάσταση ασθενών με σχιζοφρένεια. Τετράδια Ψυχιατρικής, 97, 57-67.
 • Ευθυμίου,Κ., & Λαρδούτσου, Σ. (2007) Βασική βιβλιογραφία στην γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία. Βιβλιογραφικές συστάσεις για ειδικούς, Τετράδια Ψυχιατρικής, 99, 145-155.
 • Χαρίλα, Ντ. (2007). Ο ρόλος της ψυχοθεραπευτικής σχέσης στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση: Από την αρχική φάση της κλινικής εκτίμησης μέχρι την τελική φάση της ψυχοθεραπευτικής αλλαγής. Τετράδια Ψυχιατρικής, 98, 92-99. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Χαρίλα, Ντ. & Καλαντζή-Αζίζι, Α. (2007). Ποιότητα ζωής και ψυχολογική συμβουλευτική φοιτητών. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού, 80-81, 267-280.
 • Kαλαντζή-Αζίζι, Α., & Καραδήμας, Ε. Χ. (2006). Ομαδικές παρεμβάσεις γνωσιακής-συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης. Ψυχολογία, 13, 1-17. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Ευθυμίου Κ & Ρακιτζή Σ. (2005): Klaus Grawe: Εμπειρική ψυχολογική θεραπεία ή η τέχνη της θεραπείας χωρίς προσευχητάρι. Αφιέρωμα sτον Prof. Dr. Klaus Grawe με αφορμή τον θάνατό του στις 10 Ιουλίου 2005. Άνιμα , 23, 1-3. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Καλαντζή-Αζίζι, Α., & Kαραδήμας, Ε. Χ. (2005). Ερμηνευτικά Μοντέλα της Μετατραυματικής Διαταραχής Άγχους: Η Γνωστική-Συμπεριφοριστική Κατεύθυνση. Ψυχιατρική, 16(2), 137-153. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Χαρίλα, Ντ. (2005). Ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου σε υπηρεσίες ψυχολογικής συμβουλευτικής φοιτητών: Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕψυΣυΦοι) Τετράδια Ψυχιατρικής, 91, 119-128.
 • Χαρίλα, Nτ. (2004): Γνωσιακό Συμπεριφοριστικό μοντέλο ερμηνείας και παρέμβασης στις διαταραχές διατροφής. Νέα Υγεία, 45, 5-8.
 • Ευθυμίου Κ. & Ευσταθίου Γ. (2001): Οι Διαταραχές της σεξουαλικής επιθυμίας από τη σκοπιά της θεωρίας της πρόσδεσης (attachment), Περιοδικό της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρίας “Ανήρ”, 3(3), 111-114. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Kanfer, F. H. (2000). Από την κλασική εξαρτημένη μάθηση και τη συντελεστική μάθηση στην προσανατολισμένη προς το σύστημα θεραπεία της συμπεριφοράς. Κ. Αγγελή, & Γ. Ευσταθίου (Μετάφραση και επιστημονική επιμέλεια). Τετράδια Ψυχιατρικής, 71, 49-58. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Χαρίλα, Ντ., Καραδήμας, Ε. (1995). Όταν οι διαφορές γίνονται πρόκληση. Επειδή η Διαφορά είναι δικαίωμα, 50-51, 15-17.

Παιδιά - Έφηβοι

 • Καλαντζή – Αζίζι, Α., Αναστασίου, Θ., Στριγγάρη, Δ, Βλασοπούλου, Α., & Βαρβέρη, Χ. (2018). Ανήλικοι πρόσφυγες: Οι δράσεις της Ομάδας Τραύματος του ΙΕΘΣ. Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Περιοδικό “Νέα Υγεία”, 98, 8.
 • Kalantzi-Azizi, A., & Anastasiou T. (2017). Presentation of an online programme for children refugees: pilot study in Greece. European Journal of Psychotraumatology, 8(4). [διαθέσιμο online]

Ενήλικες

 • Efstathiou, G., Kouvaraki, E., Ploubidis, G., & Kalantzi- Azizi, A. (2018). Self-Stigma, Public-Stigma and Attitudes towards Professional Psychological Help: Psychometric Properties of the Greek Version of Three Relevant Questionnaires. International Journal for the Advancement of Counselling, 41(2), 175-186. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Gonidakis Fr., Lemonoudi M., Charila, D. & Varsou. E. (2018). A study on the interplay between emerging adulthood and eating disorder symptomatology in young adults. Eating and Weight Disorders -Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. July
 • Rakitzi, S., Georgila, P., & Efthimiou, K. (2017). Pharmacotherapy and Cognitive Behavioral Therapy for Patients with Schizophrenia. Στο Behavioural Therapy, Avid Science. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Μαϊμάρη Ι. & Χαρίλα Ντ. (2016). Οι καταβολές της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεραπείας στην Επικούρεια Φιλοσοφία. Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Έρευνα και Θεραπεία, 2(1), 11-18.[διαθέσιμο σε pdf]
 • Rakitzi, S., Georgila, P., & Efthimiou, K. (2016). Insight and Rehabilitation of Patients with Schizophrenia. Journal of Memory Disorders and Rehabilitation, 1(1), 1002-1004. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Rakitzi, S., Georgila, P., Efthimiou, K., & Mueller, D.R. (2016). Efficacy and feasibility of the Integrated Psychological Therapy for outpatients with schizophrenia in Greece: Final results of a RCT. Psychiatry Research, 242, 137-143. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Μήτση, Χ., & Ευθυμίου, Κ. (2014). Υπογονιμότητα: Ψυχολογικές – ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις και γνωσιακές – συμπεριφορικές παρεμβάσεις, Ψυχιατρική, 25(4), 293-302. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Ευθυμίου, Κ, & Καπνογιάννη, Σ. (2013). Οι θεωρίες γύρω από τις διαφυλικές διαφορές στην ερωτική ζήλεια και η αξιοποίηση τους στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεωρία και Πράξη, Ψυχολογία, 20(2), 210-219. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Κονταξη, Ευ., Ευθυμίου, Κ., & Καλαντζή –Αζιζι, Α. (2013). Αξιολόγηση του ποιοτικού ελέγχου σε μια ψυχοθεραπευτική μονάδα, Σύναψις, 29(9), 15-33. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Ευθυμίου, Κ. & Περδικάρη, Ευ (2013). Υπογονιμότητα: Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, Συναισθηματική Προσαρμογή και Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία. Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίας & Μαιευτικής, 12(1), 15-24. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Ευθυμίου, Κ., Αργαλιά Ε., Κασκαμπά Ε., & Μακρή, Α.(2012). Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. Τι γνωρίζουμε για την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα; Εγκέφαλος, 50(1), 22-30. [διαθέσιμο σε pdf στα ελληνικά] [διαθέσιμο σε pdf στα αγγλικά]
 • Ευθυμίου, K. & Ψωμά, M. (2012). Το γνωσιακό – συμπεριφορικό πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας της κατάθλιψης του Lewinsohn: Δομή, Εφαρμογή και Αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Εγκέφαλος 49(3), 60-66 . [διαθέσιμο σε pdf στα ελληνικά] [διαθέσιμο σε pdf στα αγγλικά]
 • Παναγιωτοπούλου, Α. & Πασχάλη, Α. (2012). Άγχος και κατάθλιψη στους φοιτητές Νοσηλευτικής: εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης. Ψυχολογία 19(3), 281-295 . [διαθέσιμο σε pdf]
 • Ευσταθίου, Γ. & Πέννα, Υ. (2011). Ο μύθος της ανατροφής: Η σημασία της θεωρίας της ομαδικής κοινωνικοποίησης της Judith R. Harris στην κατανόηση και την αντιμετώπιση των διαταραχών προσωπικότητας σύμφωνα με το γνωσιακό – συμπεριφοριστικό μοντέλο. Ψυχολογία, 18(3), 348-362. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Παπαδοπούλου, Π. & Χαρίλα, Ν. (2011). Ομαδική γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία για την κατάθλιψη σε χρήστες που παρακολουθούν πρόγραμμα μεθοδόνης:μια πιλοτική έρευνα. Τετράδια Ψυχιατρικής, 114, 63-76. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Κωνσταντίνου, Ο. & Χαρίλα, Ν. (2011). Ομάδα διαχείρισης άγχους σε τοξικοεξαρτημένα άτομα – Πιλοτική εφαρμογή του γνωσιακού συμπεριφοριστικού μοντέλου. Εξαρτήσεις, 18, 13-28. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Χαρίλα, Ντ. (2011). Η Εκπαίδευση των Συντονιστών των Ομάδων Διακοπής Καπνίσματος. Νέα Υγεία, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, 72, 7.
 • Παλέρμου, Β., Ευσταθίου, Γ., & Καλαντζή – Αζίζι, Α. (2009). Η σχέση του σχήματος της υπευθυνότητας με τις ιδεοψυχαναγκαστικές εκδηλώσεις τύπου ελέγχου και καθαριότητας. Ψυχιατρική, 20(3), 239 – 244. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Ευθυμίου, Κ., Ρακιντζή, Σ., & Roder, V. (2009). Ένα γνωσιακό συμπεριφορικό ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ασθενών με σχιζοφρένεια. Ψυχιατρική, 20(3), 245 – 254.
 • Sofianopoulou, A. & Harila, D. (2008). Die Anwendung des kognitiven verhaltenstherapeutischen Modells in der Psychologischen Beratung von Studierenden an der Universitat Athen: Ein Fallbeispel. Zeitschrift fur Beratung und Studium, 1, 16-22
 • Χαρίλα, Ντ.(2008). Κρίσεις υπερφαγίας: Γνωσιακοί μηχανισμοί και θεραπευτικές παρεμβάσεις. Εγκέφαλος, 45, 101-109.
 • Χαρίλα, Ντ. (2008). «Μιλάμε με το Σώμα μας»: Ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Νέα Υγεία, 60, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, 10.
 • Ευθυμίου, K. & Κάττουλας, E. (2007). Η επιρροή των θεωριών επεξεργασίας της πληροφορίας στην κατανόηση της ψυχικής διαταραχής στο παράδειγμα της κοινωνικής λειτουργικότητας και οι θεραπευτικές της εφαρμογές για την γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία. Τετράδια Ψυχιατρικής, 98, 68-79.
 • Ευθυμίου, Κ., & Βλαβιανού, (2007). Γνωστικά ελλείμματα και σχιζοφρένεια: Νεώτερα θεωρητικά μοντέλα για την σχιζοφρένεια από τον χώρο της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής θεραπείας και η σύνδεσή τους με τα ομαδικά προγράμματα παρέμβασης στην αποκατάσταση ασθενών με σχιζοφρένεια. Τετράδια Ψυχιατρικής, 97, 57-67.
 • Ευθυμίου,Κ., & Λαρδούτσου, Σ. (2007) Βασική βιβλιογραφία στην γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία. Βιβλιογραφικές συστάσεις για ειδικούς, Τετράδια Ψυχιατρικής, 99, 145-155.
 • Χαρίλα, Ντ. (2007). Ο ρόλος της ψυχοθεραπευτικής σχέσης στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση: Από την αρχική φάση της κλινικής εκτίμησης μέχρι την τελική φάση της ψυχοθεραπευτικής αλλαγής. Τετράδια Ψυχιατρικής, 98, 92-99. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Χαρίλα, Ντ. & Καλαντζή-Αζίζι, Α. (2007). Ποιότητα ζωής και ψυχολογική συμβουλευτική φοιτητών. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού, 80-81, 267-280.
 • Kαλαντζή-Αζίζι, Α., & Καραδήμας, Ε. Χ. (2006). Ομαδικές παρεμβάσεις γνωσιακής-συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης. Ψυχολογία, 13, 1-17. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Ευθυμίου Κ & Ρακιτζή Σ. (2005): Klaus Grawe: Εμπειρική ψυχολογική θεραπεία ή η τέχνη της θεραπείας χωρίς προσευχητάρι. Αφιέρωμα sτον Prof. Dr. Klaus Grawe με αφορμή τον θάνατό του στις 10 Ιουλίου 2005. Άνιμα , 23, 1-3. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Καλαντζή-Αζίζι, Α., & Kαραδήμας, Ε. Χ. (2005). Ερμηνευτικά Μοντέλα της Μετατραυματικής Διαταραχής Άγχους: Η Γνωστική-Συμπεριφοριστική Κατεύθυνση. Ψυχιατρική, 16(2), 137-153. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Χαρίλα, Ντ. (2005). Ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου σε υπηρεσίες ψυχολογικής συμβουλευτικής φοιτητών: Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕψυΣυΦοι) Τετράδια Ψυχιατρικής, 91, 119-128.
 • Χαρίλα, Nτ. (2004): Γνωσιακό Συμπεριφοριστικό μοντέλο ερμηνείας και παρέμβασης στις διαταραχές διατροφής. Νέα Υγεία, 45, 5-8.
 • Ευθυμίου Κ. & Ευσταθίου Γ. (2001): Οι Διαταραχές της σεξουαλικής επιθυμίας από τη σκοπιά της θεωρίας της πρόσδεσης (attachment), Περιοδικό της Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρίας “Ανήρ”, 3(3), 111-114. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Kanfer, F. H. (2000). Από την κλασική εξαρτημένη μάθηση και τη συντελεστική μάθηση στην προσανατολισμένη προς το σύστημα θεραπεία της συμπεριφοράς. Κ. Αγγελή, & Γ. Ευσταθίου (Μετάφραση και επιστημονική επιμέλεια). Τετράδια Ψυχιατρικής, 71, 49-58. [διαθέσιμο σε pdf]
 • Χαρίλα, Ντ., Καραδήμας, Ε. (1995). Όταν οι διαφορές γίνονται πρόκληση. Επειδή η Διαφορά είναι δικαίωμα, 50-51, 15-17.