Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και πράξη

(Εξαντλήθηκε)

Σύντομη περιγραφή

Η “εσωτερική” ή νοητική ανακατασκευή του “εξωτερικού” ή φυσικού κόσμου – μια διεργασία αυτόματη, αβίαστη και αδιάκοπη – ασκεί αποφασιστικό ρόλο πάνω στη συμπεριφορά του ατόμου. Επομένως η μελέτη,η κατανόηση και η τροποποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς προϋποθέτει την παράλληλη μελέτη, κατανόηση και τροποποίηση των νοητικών κατασκευών του ατόμου. Η γνωσιακή ή νοοκατασκευαστική προσέγγιση εστιάζεται πρωταρχικά στη μελέτη των νοητικών κατασκευών, εκείνων των πλευρών του ψυχικού μας κόσμου που προσπαθούν να δώσουν νόημα, μορφή και περιεχόμενο στην εμπειρία μας, ξετυλίγοντας αδιάκοπα υποθέσεις για το ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και τι κάνουμε.

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο για την καλύτερη κατανόηση της γνωσιακής προσέγγισης, εξηγεί τις βασικές της έννοιες, περιγράφει τη δομή και τη μορφή της γνωσιακής ψυχοθεραπείας και τέλος κάνει αναφορά στις κλινικές εφαρμογές της.

Περιεχόμενα