Το απαρτιωτικό ψυχολογικό πρόγραμμα για τη σχιζοφρένεια (Ι.Ρ.Τ.): Εγχειρίδιο για τον θεραπευτή και βιβλίο ασκήσεων

(Εξαντλήθηκε)

Σύντομη περιγραφή

Το IPT (“Απαρτιωτικό θεραπευτικό πρόγραμμα για τη σχιζοφρένεια”) είναι ένα γνωσιακό συμπεριφοριστικό ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα, το οποίο με σκοπό την καλύτερη τους προσαρμογή στην κοινωνία,  στοχεύει στη βελτίωση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των σχιζοφρενών. Το πρόγραμμα αυτό αφορά τα άτομα που πάσχουν από σχιζοφρένεια και όχι μέλη της οικογένεια τους. Οι πρώτες εφαρμογές του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν πριν από 20 χρόνια. Το ΙΡΤ διερευνήθηκε εμπειρικά σε 20 δημοσιευμένες έρευνες με περισσότερους από 700 ασθενείς, κυρίως στην πανεπιστημιακή ψυχιατρική κλινική της Βέρνης.

Με το πέρασμα του χρόνου λήφθηκαν υπόψη οι νεόωτερες θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις της έρευνας για τη σχιζοφρένεια και με βάση αυτές το πρόγραμμα αυτό έτυχε επεξεργασίας και μετεξελίσθηκε.

Στην Ελλάδα μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε από ομάδα του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς.

Συγγραφείς V. Roder, H.D. Brenner, N. Kienzle, Κ. Ευθυμίου
Μετάφραση – Προσαρμογή Σ. Ρακιτζή, Α. Σοφιανοπούλου, Α. Κερασιώτη
Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Κ. Ευθυμίου
Χρονολογία Έκδοσης Οκτώβρης 2007
Αριθμός σελίδων 295
Περιεχόμενα