Εκδόσεις μελών του ΙΕΘΣ σε άλλους εκδοτικούς οίκους

Όλες

Χαρίλα, Ντ. (2019). Αγαπώ το σώμα μου, Αγαπώ τον εαυτό μου: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτοεκτίμησης και θετικής εικόνας σώματος. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Αγγελή, Κ. (2019). Νικώ τον πανικό. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Καλαντζή – Αζίζι, Α., & Σοφιανοπούλου, Α. (2016). Γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία παιδιών και εφήβων: Θεωρία και πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ.

Λέκκα, Φ. & Ευσταθίου, Γ. (2015). Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ομοτίμων (peer support) στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Αθήνα: ΕΟΠΠΕΠ.

Silove, D., & Manicavasagar, V. (2014). Ξεπερνώντας τον πανικό: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές (Θ. Καλπάκογλου Επιμ. Έκδ., Ν. Βουλαλάς Μτφ.). Αθήνα: ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Panic. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1997).

Kennerley, H. (2014). Ξεπερνώντας το άγχος: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές (Μ. Χαρίτου-Φατούρου Επιμ. Έκδ., Γ. Ευσταθίου, & Κ. Αγγελή Μτφ.). Αθήνα: ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Anxiety. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1997).

Gilbert, P. (2014). Ξεπερνώντας την κατάθλιψη: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές (Δ. Μόνος Επιμ. Έκδ., Κ. Αγγελή, & Γ. Ευσταθίου Μτφ.). Αθήνα: ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Depression. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1997).

Molnar, A., & Lindquist, B. (2013). Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο (Α. Καλαντζή – Αζίζι Επιμ. Έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Changing Problem Behavior in Schools. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 2009).

Μυτσκίδου Π. (2013). Εγώ και οι άλλοι. Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.

Σοφιανοπούλου Α., Ευθυμίου Κ., & Καλαντζή – Αζίζι Α. (2013). Καπνιστική συνήθεια και γνωσιακό συμπεριφοριστικό μοντέλο Αθήνα: ΠΕΔΙΟ.

Ζαφειροπούλου, Μ., Χαρίλα, Ντ., & Αβαγιανού, Π.Α. (2012). Γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία οικογένειας. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο

Αγγελοσοπούλου, Α., & Ζαφειροπούλου, Μ. (2012). Ο Αγχόσαυρος. Αθήνα: ΠΕΔΙΟ.

Westbrook, D., Kirk, J., & Kennerley, H. (2012). Εισαγωγή στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία (Α. Καλαντζή – Αζίζι & Κωνσταντίνος Ευθυμίου Επιμ. Έκδ., Α. Λεοντιάδου Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: An Introduction to Cognitive Behaviour Therapy: Skills and Applications. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 2007).

Ψύλλου, Ρ., & Ζαφειροπούλου, Μ. (2012). Τα φιλαράκια. Αθήνα: ΠΕΔΙΟ.

Ζαφειροπούλου, Μ., & Καλαντζή – Αζίζι, Α. (2011). Προσαρμογή στο σχολείο. Αθήνα: ΠΕΔΙΟ.

Heiden, L.A., & Hersen, M. (2011). Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία (Α. Καλαντζή – Αζίζι & Φ. Αναγνωστόπουλος Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Introduction to Clinical Psychology. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1995).

Γονιδάκης, Φ. & Χαρίλα Ντ. (2011). Διαταραχές πρόσληψης τροφής: Γνωσιακή συμπεριφοριστική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Καλαντζή – Αζίζι, Α., Αγγελή, Α. Κ., & Ευσταθίου, Γ .Η. (2011). Αυτογνωσία και αυτοδιαχείριση: Γνωσιακή – συμπεριφοριστική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ.

Bennett, P. (2010). Κλινική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία (Α. Καλαντζή – Αζίζι & Γ. Ευσταθίου Επιμ. Έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Abnormal and Clinical Psychology: An Intoductory Text book. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 2006).

Ευθυμίου, Κ. & Σοφιανοπούλου, Α. (2007). Διακοπή Καπνίσματος. Ένα δομημένο γνωσιακό – συμπεριφοριστικό πρόγραμμα. Αθήνα: Αρχιπέλαγος.

Blaszczynski, A. (2003). Τζόγος – ξεπερνώντας το πάθος για τα τυχερά παιχνίδια: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας (Α. Καλαντζή – Αζίζι Επιμ. Έκδ., Ν. Βουλαλάς Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Compulsive Gambling. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1998).

Neuhaus, C. (1999). Το υπερκινητικό παιδί και τα προβλήματά του: Γνωσιακή – συμπεριφοριστική προσέγγιση (M. Ζαφειροπούλου Επιμ. Έκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Das Hyperaktive Kind. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1996).

Μπουλουγούρης, Γ. (1995) (Επιμ. Έκδ.). Θέματα γνωσιακής και συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας (Τομ. Β’). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Μπουλουγούρης, Γ. (1995) (Επιμ. Έκδ.). Θέματα γνωσιακής και συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας (Τομ. Γ’).

Καλαντζή – Αζίζι, Α., & Δέγλερης, Ν. (1992). Θέματα ψυχοθεραπείας της συμπεριφοράς. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 

Παιδιά - Έφηβοι

Αγγελή, Κ. (2019). Νικώ τον πανικό. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Καλαντζή – Αζίζι, Α., & Σοφιανοπούλου, Α. (2016). Γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία παιδιών και εφήβων: Θεωρία και πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ.

Molnar, A., & Lindquist, B. (2013). Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο (Α. Καλαντζή – Αζίζι Επιμ. Έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Changing Problem Behavior in Schools. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 2009).

Ζαφειροπούλου, Μ., Χαρίλα, Ντ., & Αβαγιανού, Π.Α. (2012). Γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία οικογένειας. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο

Αγγελοσοπούλου, Α., & Ζαφειροπούλου, Μ. (2012). Ο Αγχόσαυρος. Αθήνα: ΠΕΔΙΟ.

Ψύλλου, Ρ., & Ζαφειροπούλου, Μ. (2012). Τα φιλαράκια. Αθήνα: ΠΕΔΙΟ.

Ζαφειροπούλου, Μ., & Καλαντζή – Αζίζι, Α. (2011). Προσαρμογή στο σχολείο. Αθήνα: ΠΕΔΙΟ.

Neuhaus, C. (1999). Το υπερκινητικό παιδί και τα προβλήματά του: Γνωσιακή – συμπεριφοριστική προσέγγιση (M. Ζαφειροπούλου Επιμ. Έκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Das Hyperaktive Kind. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1996).

Ενήλικες

Χαρίλα, Ντ. (2019). Αγαπώ το σώμα μου, Αγαπώ τον εαυτό μου: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτοεκτίμησης και θετικής εικόνας σώματος. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Λέκκα, Φ. & Ευσταθίου, Γ. (2015). Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ομοτίμων (peer support) στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Αθήνα: ΕΟΠΠΕΠ.

Silove, D., & Manicavasagar, V. (2014). Ξεπερνώντας τον πανικό: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές (Θ. Καλπάκογλου Επιμ. Έκδ., Ν. Βουλαλάς Μτφ.). Αθήνα: ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Panic. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1997).

Kennerley, H. (2014). Ξεπερνώντας το άγχος: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές (Μ. Χαρίτου-Φατούρου Επιμ. Έκδ., Γ. Ευσταθίου, & Κ. Αγγελή Μτφ.). Αθήνα: ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Anxiety. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1997).

Gilbert, P. (2014). Ξεπερνώντας την κατάθλιψη: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές (Δ. Μόνος Επιμ. Έκδ., Κ. Αγγελή, & Γ. Ευσταθίου Μτφ.). Αθήνα: ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Depression. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1997).

Μυτσκίδου Π. (2013). Εγώ και οι άλλοι. Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.

Σοφιανοπούλου Α., Ευθυμίου Κ., & Καλαντζή – Αζίζι Α. (2013). Καπνιστική συνήθεια και γνωσιακό συμπεριφοριστικό μοντέλο Αθήνα: ΠΕΔΙΟ.

Westbrook, D., Kirk, J., & Kennerley, H. (2012). Εισαγωγή στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία (Α. Καλαντζή – Αζίζι & Κωνσταντίνος Ευθυμίου Επιμ. Έκδ., Α. Λεοντιάδου Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: An Introduction to Cognitive Behaviour Therapy: Skills and Applications. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 2007).

Ζαφειροπούλου, Μ., Χαρίλα, Ντ., & Αβαγιανού Π.Α. (2012). Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία Οικογένειας: Από τη θεωρία στην πράξη. (επιμ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Heiden, L.A., & Hersen, M. (2011). Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία (Α. Καλαντζή – Αζίζι & Φ. Αναγνωστόπουλος Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Introduction to Clinical Psychology. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1995).

Γονιδάκης, Φ. & Χαρίλα Ντ. (2011). Διαταραχές πρόσληψης τροφής: Γνωσιακή συμπεριφοριστική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

Καλαντζή – Αζίζι, Α., Αγγελή, Α. Κ., & Ευσταθίου, Γ .Η. (2011). Αυτογνωσία και αυτοδιαχείριση: Γνωσιακή – συμπεριφοριστική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ.

Bennett, P. (2010). Κλινική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία (Α. Καλαντζή – Αζίζι & Γ. Ευσταθίου Επιμ. Έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Abnormal and Clinical Psychology: An Intoductory Text book. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 2006).

Ευθυμίου, Κ. & Σοφιανοπούλου, Α. (2007). Διακοπή Καπνίσματος. Ένα δομημένο γνωσιακό – συμπεριφοριστικό πρόγραμμα. Αθήνα: Αρχιπέλαγος.

Blaszczynski, A. (2003). Τζόγος – ξεπερνώντας το πάθος για τα τυχερά παιχνίδια: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας (Α. Καλαντζή – Αζίζι Επιμ. Έκδ., Ν. Βουλαλάς Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Compulsive Gambling. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1998).

Μπουλουγούρης, Γ. (1995) (Επιμ. Έκδ.). Θέματα γνωσιακής και συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας (Τομ. Β’). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Μπουλουγούρης, Γ. (1995) (Επιμ. Έκδ.). Θέματα γνωσιακής και συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας (Τομ. Γ’).

Καλαντζή – Αζίζι, Α., & Δέγλερης, Ν. (1992). Θέματα ψυχοθεραπείας της συμπεριφοράς. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Παιδιά – Έφηβοι
 • Καλαντζή – Αζίζι, Α., & Σοφιανοπούλου, Α. (2016). Γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία παιδιών και εφήβων: Θεωρία και πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ.
 • Molnar, A., & Lindquist, B. (2013). Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο (Α. Καλαντζή – Αζίζι Επιμ. Έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Changing Problem Behavior in Schools. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 2009).
 • Αγγελοσοπούλου, Α., & Ζαφειροπούλου, Μ. (2012). Ο Αγχόσαυρος. Αθήνα: ΠΕΔΙΟ.
 • Ψύλλου, Ρ., & Ζαφειροπούλου, Μ. (2012). Τα φιλαράκια. Αθήνα: ΠΕΔΙΟ.
 • Ζαφειροπούλου, Μ., & Καλαντζή – Αζίζι, Α. (2011). Προσαρμογή στο σχολείο. Αθήνα: ΠΕΔΙΟ.
 • Neuhaus, C. (1999). Το υπερκινητικό παιδί και τα προβλήματά του: Γνωσιακή – συμπεριφοριστική προσέγγιση (M. Ζαφειροπούλου Επιμ. Έκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Das Hyperaktive Kind. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1996).
Ενήλικες
 • Λέκκα, Φ. & Ευσταθίου, Γ. (2015). Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ομοτίμων (peer support) στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Αθήνα: ΕΟΠΠΕΠ.
 • Silove, D., & Manicavasagar, V. (2014). Ξεπερνώντας τον πανικό: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές (Θ. Καλπάκογλου Επιμ. Έκδ., Ν. Βουλαλάς Μτφ.). Αθήνα: ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Panic. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1997).
 • Kennerley, H. (2014). Ξεπερνώντας το άγχος: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές (Μ. Χαρίτου-Φατούρου Επιμ. Έκδ., Γ. Ευσταθίου, & Κ. Αγγελή Μτφ.). Αθήνα: ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Anxiety. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1997).
 • Gilbert, P. (2014). Ξεπερνώντας την κατάθλιψη: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας με γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές (Δ. Μόνος Επιμ. Έκδ., Κ. Αγγελή, & Γ. Ευσταθίου Μτφ.). Αθήνα: ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Depression. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1997).
 • Μυτσκίδου Π. (2013). Εγώ και οι άλλοι. Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.
 • Σοφιανοπούλου Α., Ευθυμίου Κ., & Καλαντζή – Αζίζι Α. (2013). Καπνιστική συνήθεια και γνωσιακό συμπεριφοριστικό μοντέλο Αθήνα: ΠΕΔΙΟ.
 • Westbrook, D., Kirk, J., & Kennerley, H. (2012). Εισαγωγή στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία (Α. Καλαντζή – Αζίζι & Κωνσταντίνος Ευθυμίου Επιμ. Έκδ., Α. Λεοντιάδου Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: An Introduction to Cognitive Behaviour Therapy: Skills and Applications. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 2007).
 • Ζαφειροπούλου, Μ., Χαρίλα, Ντ., & Αβαγιανού Π.Α. (2012). Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία Οικογένειας: Από τη θεωρία στην πράξη. (επιμ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
 • Heiden, L.A., & Hersen, M. (2011). Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία (Α. Καλαντζή – Αζίζι & Φ. Αναγνωστόπουλος Μτφ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Introduction to Clinical Psychology. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1995).
 • Γονιδάκης, Φ. & Χαρίλα, Ν. (2011). Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής. Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
 • Καλαντζή – Αζίζι, Α., Αγγελή, Α. Κ., & Ευσταθίου, Γ .Η. (2011). Αυτογνωσία και αυτοδιαχείριση: Γνωσιακή – συμπεριφοριστική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ.
 • Bennett, P. (2010). Κλινική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία (Α. Καλαντζή – Αζίζι & Γ. Ευσταθίου Επιμ. Έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ. (Τίτλος πρωτοτύπου: Abnormal and Clinical Psychology: An Intoductory Text book. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 2006).
 • Ευθυμίου, Κ. & Σοφιανοπούλου, Α. (2007). Διακοπή Καπνίσματος. Ένα δομημένο γνωσιακό – συμπεριφοριστικό πρόγραμμα. Αθήνα: Αρχιπέλαγος.
 • Blaszczynski, A. (2003). Τζόγος – ξεπερνώντας το πάθος για τα τυχερά παιχνίδια: Ένας οδηγός αυτοβοήθειας (Α. Καλαντζή – Αζίζι Επιμ. Έκδ., Ν. Βουλαλάς Μτφ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (Τίτλος πρωτοτύπου: Overcoming Compulsive Gambling. Έτος πρωτότυπης έκδοσης: 1998).
 • Μπουλουγούρης, Γ. (1995) (Επιμ. Έκδ.). Θέματα γνωσιακής και συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας (Τομ. Β’). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Μπουλουγούρης, Γ. (1995) (Επιμ. Έκδ.). Θέματα γνωσιακής και συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας (Τομ. Γ’).
 • Καλαντζή – Αζίζι, Α., & Δέγλερης, Ν. (1992). Θέματα ψυχοθεραπείας της συμπεριφοράς. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.