Τόμος 06 – Τεύχος 02
Ιούλιος 2020 – Δεκέμβριος 2020

Editorial

Σημείωμα Διευθύντριας Σύνταξης – Καλαντζή – Αζίζι Α. (σελίδα 5)

Σημείωμα της έκδοσης – Γιαννοπούλου Ι. (σελίδα 7)

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η δημιουργικότητα και η φαντασία στη γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων (από την κεντρική ομιλία) – Αγγελή Κ. (σελίδα 9)

Η Θεραπεία σχημάτων σε παιδιά και εφήβους: σκεπτικό και παρέμβαση μέσα από ένα κλινικό παράδειγμα – Λάιους Ρ., Αγγελή Κ. (σελίδα 23)

ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία στις Αγχώδεις Διαταραχές Παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) Υψηλής Λειτουργικότητας – Σοφιανοπούλου Κ., Καπνογιάννη Σ. (σελίδα 17)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Κοινωνικό άγχος, δυσλειτουργικές γνωσίες και χρήση του διαδικτύου στην εφηβεία – Ρήγα Δ. (σελίδα 27)

Ανάπτυξη και αξιολόγηση προγράμματος γνωσιακής-συμπεριφορικής παρέμβασης εστιασμένης σε ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ – Βλαστού Κ., Σίμος Π. (σελίδα 39)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εκπαιδεύοντας τα παιδιά ως προς την αντίληψη διαπροσωπικών ερεθισμάτων: Επιπτώσεις στην αντίληψη του γνήσιου και μη γνήσιου ανθρώπινου χαμόγελου – Θανοπούλου Κ., Βλάχου Ε. (σελίδα 33)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Encouraging the efforts of the Family System: A Psychoeducational therapeutic intervention for parents of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) – Kollia S.E., Tsirempolou E., Gena A. (σελίδα 47)

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Νικώ τον πανικό – Σοφιανοπούλου Κ. (σελίδα 57)

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ