Τόμος 09 – Τεύχος 02
Ιούλιος 2023 – Δεκέμβριος 2023

Editorial
Σημείωμα της έκδοσης – Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι (σελίδα 7)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των δια-διαγνωστικών μοντέλων στις διαταραχές ρύθμισης του συναισθήματος σε ομαδικές παρεμβάσεις: Η περίπτωση του Ενιαίου Πρωτοκόλλου του Barlow – Καρβέλα Ο. (σελίδα 9)

ΕΡΕΥΝΑ

Πειραματική τροποποίηση γνωσιακών προκαταλήψεων σε παιδιά Δημοτικού: Μείωση εχθρικού στιλ απόδοσης αιτιών και σύνδεση με την αντιδραστική επιθετικότητα – Βασιλόπουλος Σ. Φ., Χρυσοβαλάντη-Αντωνίου Σ., Παπαδημητροπούλου Π., Θεοδόση Κ. (σελίδα 21)

Ο ρόλος της ψηφιακής αφήγησης στην ενδυνάμωση της επικοινωνιακής σχέσης ιατρού-ασθενή – Γιάννου Ε. (σελίδα 29)

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία συνδυασμένη με θεραπεία σχημάτων: Παρουσίαση μιας κλινικής θεραπευτικής παρέμβασης για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής – Χάιντς Ε., Πασαλίδου Χ. (σελίδα 35)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Περιγραφή ατομικής περίπτωσης με παρεμβάσεις γνωστικής συμπεριφορικής σε ενήλικη πρόσφυγα – Τζουράκης Π., Μπατρακούλη Β. (σελίδα 43)

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ACT for Treating Children: The Essential Guide to Acceptance and Commitment Therapy for Kids – Παναγιωτοπούλου Α. (σελίδα 49)

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ