Επιτροπή Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ) συγκροτήθηκε με απόφαση της συνεδρίασης του ΔΣ του ΙΕΘΣ της 07/07/2023, με σκοπό να ελέγχει εάν τα ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται στο πλαίσιο του ΙΕΘΣ, πέραν της επιστημονικής τους επάρκειας, παρέχουν σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας. Η Επιτροπή ελέγχει εάν ένα ερευνητικό έργο σέβεται την αυτονομία και τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπινων όντων. Η Επιτροπή επίσης ελέγχει την τήρηση των παραδεδειγμένων κανόνων της επιστημονικής έρευνας.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από 3 μέλη και η διάρκεια της θητείας είναι 5 έτη.

Πρόεδρος

Σοφιανοπούλου Αναστασία
Ψυχολόγος – Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας

Μέλη

Αργυροπούλου Μαρία – Ιωάννα
Ψυχολόγος – Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας

Κονταξοπούλου Διονυσία
Ψυχολόγος – Δρ. Κλινικής Νευροψυχολογίας

Συνημμένα αρχεία: