για το Κοινό

Δυνατότητες για θεραπεία στο ΙΕΘΣ για παιδιά – εφήβους και ενήλικες. Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό αυτοβοήθειας.