Δυσκολίες που σχετίζονται με την εμφάνιση σωματικών συμπτωμάτων