Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας: Ένας οδηγός για τις ψυχικές διαταραχές και την αντιμετώπισή τους

(Διατίθεται δωρεάν)

Σύντομη περιγραφή

Υλοποιώντας την απόφαση του Ι.Ε.Θ.Σ., να εκδώσουμε έναν σύντομο οδηγό για τις ψυχικές διαταραχές και την αντιμετώπισή τους με το ΓΣ Μοντέλο Ψυχοθεραπείας, δουλέψαμε στην έκδοση του παρόντος βιβλίου.

Τα κείμενα είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε τα συμπτώματα και τα βασικά χαρακτηριστικά (έναρξη, πορεία, αίτια, συνέπειες) των συγκεκριμένων διαταραχών να περιγράφονται με απλά λόγια και συγχρόνως να παρέχονται πληροφορίες σε σχέση με τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Ο πρώτος στόχος λοιπόν, είναι η ανασκευή των μύθων γύρω από τις ψυχικές διαταραχές και του φόβου που προκύπτει γύρω από αυτούς αλλά και η πληροφόρηση σχετικά με τις θεραπευτικές δυνατότητες που παρέχει η Ψυχοθεραπεία σύμφωνα με το ΓΣ Μοντέλο. Ένας δεύτερος στόχος του βιβλίου, είναι η παροχή καθοδήγησης στα ίδια τα άτομα που έχουν κάποια από τις συγκεκριμένες διαταραχές, δίνοντας απλές και εύκολα κατανοητές οδηγίες (πρώτες βοήθειες) σχετικά με την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και των συνεπειών τους αλλά και πληροφορίες ώστε να αναζητήσουν την κατάλληλη, για αυτούς, θεραπεία.

Το εγχειρίδιο απευθύνεται και σε άτομα, τα οποία έχουν στο περιβάλλον τους κάποιον που εμφανίζει μια ψυχολογική διαταραχή. Μέσω της ανάγνωσης του βιβλίου, πιστεύουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα προσφιλή τους πρόσωπα, θα μάθουν τρόπους αντιμετώπισης και θα γνωρίσουν πώς θα μπορούσαν οι ίδιοι να βοηθηθούν και να βοηθήσουν ή τουλάχιστον πώς να μην προκαλέσουν, άθελά τους, εκτενέστερες δυσχέρειες.

Ελπίζουμε, ότι το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει σημαντική βοήθεια για τους συναδέρφους ειδικούς Ψυχικής Υγείας (μη Κλινικούς Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές, Συμβούλους αλλά και Εκπαιδευτικούς, Κοινωνιολόγους κτλ) δίδοντάς τους έγκυρη και σωστή πληροφόρηση ώστε να απαντήσουν στα ερωτήματα των πελατών τους.

Επιμελητές έκδοσης Κ. Ευθυμίου, Σ. Μαυροειδή, Ε. Παυλάτου, Α. Καλαντζή – Αζίζι
Αριθμός σελίδων 327
Περιεχόμενα