Τόμος 03 – Τεύχος 01
Οκτώβριος 2016 – Δεκέμβριος 2017