Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων

1) Τι είναι η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία;
Η Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ) είναι μια εμπειρικά τεκμηριωμένη μορφή ψυχοθεραπείας, η οποία βρίσκει αποδεδειγμένα εφαρμογή σε ένα πλήθος προβλημάτων και ψυχικών διαταραχών. Χαρακτηρίζεται ως επί το πλείστον από την εστίαση στο παρόν και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τον θεραπευόμενο την περίοδο που ζητάει βοήθεια. Στόχος της θεραπείας είναι ο θεραπευόμενος, μέσα από την ενεργό συμμετοχή του και τη συνεργασία με τον θεραπευτή, να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τον τρόπο που ο ίδιος ερμηνεύει τα γεγονότα της ζωής του, αλλά και τη σχέση ανάμεσα στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του.

2) Είναι αποτελεσματική η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία;

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο μοντέλο ψυχοθεραπείας. Οι κυριότεροι λόγοι της διάδοσης της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας είναι η συντομία των παρεμβάσεων και η υψηλή αποτελεσματικότητά της, η οποία έχει καταδειχθεί σε έναν μεγάλο αριθμό κλινικών ερευνών.

3) Για ποιες δυσκολίες και προβλήματα είναι αποτελεσματική;

Η έρευνα στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της σε μια σειρά ψυχικών δυσκολιών, όπως:

 • Άγχος, πανικός, γενικευμένο άγχος, μετατραυματικό άγχος, αγοραφοβία, κοινωνική φοβία, ειδικές φοβίες
 • Έμμονες ιδές, ψυχαναγκασμοί - καταναγκασμοί
 • Προβλήματα διάθεσης, κατάθλιψη και διπολική διαταραχή
 • Σχιζοφρένεια
 • Διαταραχές προσωπικότητας
 • Βουλιμία, ανορεξία, υπερφαγία και άλλες διαταραχές πρόσληψης τροφής
 • Σεξουαλικές δυσλειτουργίες και προβλήματα σχέσεων
 • Διαταραχές σωματικών συμπτωμάτων, χρόνιος πόνος, διαταραχές ύπνου και άγχος υγείας

4) Σε ποια θεωρία βασίζεται;

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία βασίζεται στα πορίσματα της βασικής ψυχολογικής έρευνας, σύμφωνα με τα οποία ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις επηρεάζει τόσο τα συναισθήματά μας, όσο και τη συμπεριφορά μας. Βασική αρχή της προσέγγισης είναι ότι δεν είναι τα γεγονότα καθαυτά που καθορίζουν τον τρόπο που νιώθουμε, αλλά το πώς ο καθένας μας τα αντιλαμβάνεται. Σύμφωνα με μια δεύτερη βασική αρχή κάθε μορφή συμπεριφοράς είναι μαθημένη, και επομένως μπορεί να τροποποιηθεί μέσα από μία νέα διαδικασία μάθησης.

5) Ποιος προσφέρει Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία;

Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία προσφέρουν Ψυχολόγοι ή Ψυχίατροι, νόμιμοι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, οι οποίοι εξειδικεύονται στο Γνωσιακό Συμπεριφοριστικό Μοντέλο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies - EABCT).

6) Τι είναι το ΙΕΘΣ;
Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ) είναι μια αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992. Το ΙΕΘΣ λειτουργεί ως ερευνητικός φορέας παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών. Κύριοι στόχοι του ΙΕΘΣ είναι:

 • Η προώθηση της κλινικής έρευνας σε σχετικά θέματα.
 • Η διάδοση του Γνωσιακού - Συμπεριφοριστικού Μοντέλου μέσω επιστημονικών εκδηλώσεων και εκδόσεων.
 • Η παροχή κλινικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους ψυχολόγους και ψυχίατρους

7) Τι είναι το Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων του ΙΕΘΣ;

Στο Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων (ΤΘΕ) του ΙΕΘΣ παρέχονται ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες γνωσιακής - συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης για διάφορα ψυχολογικά προβλήματα σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η θεραπεία παρέχεται αποκλειστικά από ψυχολόγους ή ψυχιάτρους με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η πορεία της θεραπείας εποπτεύεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από έμπειρους ειδικούς, οι οποίοι είναι σε θέση να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους σε δυσκολίες που θα συναντήσουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της θεραπείας.

Το ΤΘΕ λειτουργεί από το 2006 και εξυπηρετεί ετησίως μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων. Το ΤΘΕ τηρεί διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας εκπαιδεύοντας και αξιολογώντας τους συνεργάτες του και εφαρμόζει αυστηρά τον δεοντολογικό κώδικα.

Η εισαγωγική διαδικασία αξιολόγησης νέων περιστατικών καταβάλλεται προσπάθεια να είναι βραχύχρονη και η θεραπεία ξεκινά συνήθως μία με τρεις εβδομάδες μετά την την αρχική συνέντευξη.

8) Ατομική ή ομαδική θεραπεία;

Το ΤΘΕ προσφέρει κυρίως ατομική γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία. Παράλληλα προσφέρονται μια σειρά από ομαδικά δομημένα προγράμματα διαρκείας 8-12 εβδομάδων σε άτομα που έχουν ανάγκη εκμάθησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων (διεκδικητικότητα, διαχείριση άγχους, διακοπή καπνίσματος, μείωση βάρους, βελτίωση διάθεσης κτλ). Οι επόπτες του ΤΘΕ σε συνεργασία με τους θεραπευτές και τους θεραπευόμενους επιλέγουν την καταλληλότερη μορφή θεραπείας λαμβάνοντας υπόψη αφενός το είδος του αιτήματος και αφετέρου τις ανάγκες και τις επιθυμίες του θεραπευόμενου. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ομαδικής θεραπείας πατώντας εδώ.

9) Ποιοι αποτελούν το ΤΘΕ του ΙΕΘΣ;

10) Για ποιες δυσκολίες και προβλήματα μπορώ να απευθυνθώ στο ΤΘΕ του ΙΕΘΣ;
Στο ΤΘΕ του ΙΕΘΣ αντιμετωπίζονται όλες οι δυσκολίες και οι διαταραχές που περιγράφονται παραπάνω (ερώτημα 3). Το ΤΘΕ δεν αναλαμβάνει τη θεραπεία εξαρτήσεων.

11) Τι μπορώ να περιμένω από την επαφή μου με το ΤΘΕ του ΙΕΘΣ;
Στο ΤΘΕ του ΙΕΘΣ μπορεί κάποιος να συνεργαστεί με ένα θεραπευτή για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Μέσα από τη θεραπευτική συμμαχία με τον ψυχοθεραπευτή και την ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία, ο θεραπευόμενος θα μπορέσει να κατανοήσει τα προβλήματά του σε όρους σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφοράς, να θέσει προσωπικούς στόχους για την επίλυσή τους και να τους επιτύχει. Επιπλέον, θα μπορέσει να αποκτήσει τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες, που θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του.

12) Πώς μπορώ να προγραμματίσω ένα ραντεβού στο ΤΘΕ του ΙΕΘΣ;

Προκειμένου να συνεργαστεί κανείς με το ΤΘΕ του ΙΕΘΣ, θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία. Στη συνέχεια προγραμματίζεται μία σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη και ακολούθως μία διά ζώσης συνέντευξη, κατά την οποία συμπληρώνονται και ορισμένα ερωτηματολόγια. Σε περίπτωση που η ομάδα εποπτών κρίνει ότι το ΤΘΕ μπορεί να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο θεραπευτικό αίτημα, ορίζεται θεραπευτής, ο οποίος και επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο για να τον ενημερώσει για την πρώτη τους συνάντηση. Αν το θεραπευτικό αίτημα είναι ακατάλληλο για το ΤΘΕ τότε γίνεται παραπομπή σε άλλες κατάλληλες δομές χαμηλού κόστους.

Η θεραπεία λαμβάνει χώρα σε προκαθορισμένες συναντήσεις διαρκείας 50 λεπτών, το κόστος των οποίων είναι 18 ευρώ. Το ΤΘΕ του ΙΕΘΣ δε λαμβάνει καμία οικονομική υποστήριξη από κρατικούς ή δημοτικούς φορείς και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια περιορισμού του κόστους των συνεδριών.