Νέες δημοσιεύσεις μελών του ΙΕΘΣ

Ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν οι εισηγήσεις της προσκεκλημένης Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα "Κλινική εκτίμηση ψυχικών διαταραχών: η διαφορετική αξιοποίηση της πληροφορίας μέσω της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής προσέγγισης" που οργανώθηκε από τον Κλάδο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας της ΕΛΨΕ και συμμετείχαν τα μέλη του ΙΕΘΣ Αναστασία Καλαντζή Αzizi, Θωμάς Καλπάκογλου, Ντιάνα Χαρίλα, Κώστας Ευθυμίου και Γιάννης Μαλογιάννης, στα πλαίσια του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου (4-7.5.2006) της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (Τετράδια Ψυχιατρικής, 2007, τεύχος 98, σελ.69-99).

Ενημερώνουμε επίσης ότι δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Τετράδια Ψυχιατρικής, 2007, τεύχος 99, σελ. 145-155 το άρθρο των μελών του ΙΕΘΣ Κ. Ευθυμίου και Σ. Λαρδούτσου Σ. Βασική βιβλιογραφία στην γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία. Βιβλιογραφικές συστάσεις για ειδικούς.