Ψυχοεκπαιδευτική Ομάδα Διαχείρισης Θυμού

Μετά τη μεγάλη απήχηση του Εργαστηρίου Διαχείρισης Θυμού στο πρόσφατο συνέδριο του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ, αποφασίστηκε η διεξαγωγή Ψυχοεκπαιδευτικής Ομάδας Διαχείρισης Θυμού στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Η ομάδα απευθύνεται σε άτομα που δυσκολεύονται να ελέγξουν και να διαχειριστούν το θυμό τους στις κοινωνικές τους επαφές. Το αποτέλεσμα είναι συχνά αντιδράσεις που επεκτείνονται από την προσωπική βίωση έντονων συναισθημάτων θυμού και άγχους μέχρι την εξωτερικεύση των έντονων συναισθημάτων μέσω επιθετικής συμπεριφοράς. Στόχος της ομάδας είναι η βιωματική κατανόηση των αιτιών του θυμού αλλά κυρίως η εκμάθηση αποτελεσματικών στρατηγικών διαχείρισης θυμού, καθώς και η κατασκευή και εφαρμογή εξατομικευμένου πλάνου δράσης για κάθέναν από τους συμμετέχοντες. Η εν λόγω εκπαίδευση θα βασιστεί στις αρχές και τεχνικές της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας. Η ομάδα θα ολοκληρωθεί σε δώδεκα δύωρες συναντήσεις και θα συντονιστεί από τις Ιωάννα Αποστολοπούλου και Αναστασία Σοφιανοπούλου , Κλινικές Ψυχολόγους-Ψυχοθεραπεύτριες.

Για πληροφορίες-δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απενθυνθείτε στη Γραμματεία του ΙΕΘΣ (τηλ. 210-3840129) έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2010 . Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα.