Κυκλοφορία νέου βιβλίου

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαζήση το βιβλίο "Κλινική Ψυχολογία – Ψυχολογία της Υγείας: Έρευνα και Πρακτική" σε επιστημονική επιμέλεια των Γ. Κουλιεράκη, Α. Πασχάλη, Κ. Ρότσικα και Μ. Κοκκώση.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς επιστημονικών εκδόσεων του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, σκοπός των οποίων είναι ο συνεχής εμπλουτισμός της ελληνικής βιβλιογραφίας σε θέματα Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας με σύγχρονη επιστημονική γνώση.

Στόχος της παρούσας έκδοσης είναι να διαφανεί το περιεχόμενο της Κλινικής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας της Υγείας, ο ρόλος τους καθώς και οι πολλαπλές ερευνητικές και κλινικές εφαρμογές που αναπτύσσονται στον ευρύτερο χώρο της Υγείας και της Κοινότητας. Η έκδοση βασίζεται σε μια σειρά επιλεγμένων με επιστημονικά κριτήρια εργασιών από το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2007 στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

Το βιβλίο περιλαμβάνει περισσότερα από τριάντα κεφάλαια, τα οποία έχουν ενταχθεί σε δύο μέρη, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει επιμέρους θεματικές ενότητες.
Στο πρώτο μέρος, το οποίο αναφέρεται στην Κλινική Ψυχολογία, τα ζητήματα που μελετώνται προσεγγίζουν το παρόν και το μέλλον της Κλινικής Ψυχολογίας στη χώρα μας, θίγουν θέματα ψυχοθεραπείας, αναφέρονται στην ψυχική υγεία παιδιών, εφήβων, νεαρών ενηλίκων και στο ρόλο της οικογένειας στην κοινότητα.
Στο δεύτερο μέρος, το οποίο αναφέρεται στην Ψυχολογία της Υγείας, τα ζητήματα που θίγονται αφορούν στην ύπαρξη χρόνιων ασθενειών στην κοινότητα, στην ψυχολογία των ασθενών με καρκίνο ή νεφρική ανεπάρκεια, αλλά και στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και στην ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών μετά το θάνατο του ασθενούς.

Πιστεύουμε ότι τα κεφάλαια του βιβλίου θα βοηθήσουν τον αναγνώστη, είτε είναι επαγγελματίας, είτε φοιτητής, ή το ευρύ κοινό, να κατανοήσει καλύτερα τη σημασία, το ρόλο και τις εφαρμογές της Κλινικής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας της Υγείας στη σημερινή εποχή.