Προγράμματα Ομαδικής Θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων (ΤΘΕ) του ΙΕΘΣ προσφέρει προγράμματα ομαδικής Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας (ΓΣΘ). Έχει αποδειχθεί ότι η ομαδική ΓΣΘ μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε μία ευρεία γκάμα καταστάσεων όπως η κατάθλιψη, η κοινωνική φοβία, η διαταραχή πανικού κ.ά. ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνεται πως είναι καταλληλότερη από την ατομική θεραπεία. Μέσα από τη συμμετοχή σε προγράμματα ομαδικής ψυχοθεραπείας οι θεραπευόμενοι έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, να αντλήσουν στήριξη και ενθάρρυνση από τα άλλα μέλη της ομάδας και να ωφεληθούν από την εκμάθηση καινούριων δεξιοτήτων. Στα προσφερόμενα ομαδικά θεραπευτικά προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν και άτομα που ήδη βρίσκονται σε ατομική θεραπεία στο ΤΘΕ έπειτα από συνεννόηση με το θεραπευτή τους, αν κριθεί ότι η παράλληλη συμμετοχή τους στην ομάδα θα ήταν επωφελής γι’ αυτούς.

Συμμετέχοντες, κόστος & αριθμός συνεδριών
Οι θεραπευτικές ομάδες του ΙΕΘΣ αποτελούνται από 4 έως 12 θεραπευόμενους με παρόμοιες δυσκολίες και συντονίζονται από έναν ή δύο συντονιστές ψυχολόγους ή ψυχιάτρους. Ο αριθμός των θεραπευτικών συναντήσεων ποικίλλει από 8 έως 14 συνεδρίες δίωρης ή τρίωρης διάρκειας, η συχνότητα είναι συνήθως εβδομαδιαία και το κόστος της κάθε συνεδρίας έχει οριστεί στο ποσό των 20 ευρώ.

Διαδικασία ένταξης στα ομαδικά προγράμματα
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποιο από τα Ομαδικά Ψυχοθεραπευτικά Προγράμματα που προσφέρονται στο ΙΕΘΣ θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του ΙΕΘΣ (210-3840129, Δευτέρα – Παρασκευή: 14.00 – 20.00μ.μ.). Αφού ενημερωθούν σχετικά με τις προσφερόμενες ομάδες (δυνατότητα συμμετοχής, ημερομηνία έναρξης κλπ) καταχωρούνται στη λίστα των υποψήφιων συμμετεχόντων. Όταν πλησιάζει η ημερομηνία έναρξης της θεραπευτικής ομάδας για την οποία ενδιαφέρονται, καλούνται σε μία εισαγωγική συνέντευξη αξιολόγησης προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο οι ανάγκες του κάθε υποψήφιου μπορούν να καλυφθούν από τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ομάδα. Μετά το πέρας της αρχικής αξιολόγησης, επιλέγονται τα μέλη που θα συμμετάσχουν στην ομάδα και έπειτα από τηλεφωνική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το αν έγιναν δεκτοί, ξεκινά η θεραπευτική διαδικασία. Όπως και στην περίπτωση των ατομικών ψυχοθεραπειών, τα μέλη της ομάδας δεσμεύονται να κρατήσουν το περιεχόμενο των θεραπευτικών συναντήσεων εμπιστευτικό και να σεβαστούν το απόρρητο των πληροφοριών που γνωστοποιούνται κατά τη διάρκεια των ομαδικών θεραπειών.

Αναλυτικότερα, το Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων προσφέρει τα παρακάτω προγράμματα ομαδικής θεραπείας:

  1. Ομαδικό πρόγραμμα: Δεξιότητες ενσυνειδητότητας (mindfulness) για τη βελτίωση της ψυχολογικής διάθεσης
  2. Ομαδικό Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Δεξιοτήτων με βάση το μοντέλο της Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας
  3. Ομαδικό Πρόγραμμα: Πώς να καταπολεμήσετε την Αναβλητικότητα σας
  4. Ομαδικό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Κακής Διάθεσης και του Άγχους
  5. Ομαδικό Πρόγραμμα για τη Μείωση του Σωματικού Βάρους και τη Βελτίωση της Εικόνας Σώματος
  6. Ομαδική Παρέμβαση για τη Διακοπή του Καπνίσματος
  7. Ομαδικό Πρόγραμμα: Δεξιότητες Σύναψης Συντροφικών Σχέσεων
  8. Ομαδικό πρόγραμμα παρέμβασης για ενήλικες με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ)
  9. Ζώντας με Ενσυνειδητότητα (MBCT-L)