Τμήμα Θεραπείας Ενηλίκων

1) Τι είναι η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία;
Η Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ) είναι μια επιστημονικά αναγνωρισμένη μορφή ψυχοθεραπείας, η οποία βρίσκει αποδεδειγμένα εφαρμογή σε ένα πλήθος προβλημάτων και ψυχικών διαταραχών. Χαρακτηρίζεται ως επί το πλείστον από την εστίαση στο παρόν και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τον θεραπευόμενο την περίοδο που ζητάει βοήθεια. Στόχος της θεραπείας είναι ο θεραπευόμενος, μέσα από την ενεργό συμμετοχή του και τη συνεργασία με τον θεραπευτή, να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τον τρόπο που ο ίδιος ερμηνεύει τα γεγονότα της ζωής του, αλλά και τη σχέση ανάμεσα στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του.

2) Είναι αποτελεσματική η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία;

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο μοντέλο ψυχοθεραπείας. Οι κυριότεροι λόγοι της διάδοσης της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας είναι η συντομία των παρεμβάσεων και η υψηλή αποτελεσματικότητά της, η οποία έχει καταδειχθεί σε έναν μεγάλο αριθμό κλινικών ερευνών.

3) Για ποιες δυσκολίες και προβλήματα είναι αποτελεσματική;

Η έρευνα στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της σε μια σειρά ψυχικών διαταραχών, όπως:

 • Διαταραχές άγχους (π.χ. κρίσεις πανικού, γενικευμένο άγχος), Μετατραυματική διαταραχή στρες
 • Φοβίες (π.χ. αγοραφοβία, κοινωνική φοβία), εμμονές - ψυχαναγκασμοί
 • Κατάθλιψη και Διπολική διαταραχή
 • Σχιζοφρένεια
 • Διαταραχές προσωπικότητας
 • Βουλιμία, ανορεξία, υπερφαγία και άλλες διαταραχές πρόσληψης τροφής
 • Σεξουαλικές δυσλειτουργίες και προβλήματα σχέσεων
 • Διαταραχές σωματικών συμπτωμάτων και άγχος υγείας
 • Χρόνιος πόνος, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και διαταραχές ύπνου
 • Διαταραχές παιδιών και εφήβων (ΔΕΠΥ, νοητική υστέρηση, αυτισμός, ενούρηση, διαταραχές άγχους, φοβίες κ.ά.)

4) Σε ποια θεωρία βασίζεται;

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία βασίζεται στα πορίσματα της βασικής ψυχολογικής έρευνας, σύμφωνα με τα οποία ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις επηρεάζει τόσο τα συναισθήματά μας, όσο και τη συμπεριφορά μας. Βασική αρχή της προσέγγισης είναι ότι δεν είναι τα γεγονότα καθαυτά που καθορίζουν τον τρόπο που νιώθουμε, αλλά το πώς ο καθένας μας τα αντιλαμβάνεται. Σύμφωνα με μια δεύτερη βασική αρχή κάθε μορφή συμπεριφοράς είναι μαθημένη, και επομένως μπορεί να τροποποιηθεί μέσα από μία νέα διαδικασία μάθησης.

5) Ποιος προσφέρει Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία;

Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία μπορούν να προσφέρουν Ψυχολόγοι ή Ψυχίατροι, νόμιμοι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που έχουν εκπαιδευτεί στο Γνωσιακό Συμπεριφοριστικό Μοντέλο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies - EABCT).

6) Τι είναι το Ι.Ε.Θ.Σ.;
Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ) είναι μια αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992. Το ΙΕΘΣ λειτουργεί ως ερευνητικός φορέας παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών. Κύριοι στόχοι του ΙΕΘΣ είναι:

 • Η προώθηση της κλινικής έρευνας σε σχετικά θέματα.
 • Η διάδοση του Γνωσιακού - Συμπεριφοριστικού Μοντέλου μέσω επιστημονικών εκδηλώσεων και εκδόσεων.
 • Η παροχή κλινικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους ψυχολόγους και ψυχίατρους

7) Τι είναι το Τμήμα Θεραπείας Ενηλίκων του Ι.Ε.Θ.Σ.;

Στο Τμήμα Θεραπείας Ενηλίκων του Ι.Ε.Θ.Σ. παρέχονται διαγνωστικές και ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες για διάφορα ψυχολογικά προβλήματα σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η ψυχοθεραπεία που προσφέρει το Τμήμα Θεραπείας Ενηλίκων του Ι.Ε.Θ.Σ. είναι η γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία και ακολουθεί τις νεώτερες επιστημονικές εξελίξεις. Η θεραπεία γίνεται σε προκαθορισμένα ραντεβού και διαρκεί 50 λεπτά.

Η θεραπεία παρέχεται αποκλειστικά από εκπαιδευόμενους ψυχολόγους ή ψυχιάτρους με υψηλή ειδίκευση και κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Η θεραπεία παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από έμπειρους επόπτες, ειδικούς λόγω της μεγάλης τους εμπειρίας και της ιδιαίτερης εκπαίδευσης τους, οι οποίοι είναι σε θέση να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους σε δυσκολίες που θα συναντήσουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της θεραπείας.
Το ΤΘΕ λειτουργεί από το 2006 και είναι σε θέση να εξυπηρετήσει ετησίως περίπου 250 ενδιαφερόμενους για ψυχοθεραπεία. Η διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και εισαγωγής γίνεται προσπάθεια να είναι σύντομη και η θεραπεία να ξεκινήσει εντός 3 εβδομάδων από την αρχική συνέντευξη.

8) Ατομική ή ομαδική θεραπεία;

Το Τ.Θ.Ε. προσφέρει κυρίως ατομική γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεραπεία. Παράλληλα προσφέρονται μια σειρά από ομαδικά δομημένα προγράμματα διαρκείας 12-14 εβδομάδων σε άτομα που έχουν ανάγκη μιας εξειδικευμένης παρέμβασης (κοινωνική φοβία, κατάθλιψη, διαταραχές διατροφής κτλ) ή την ανάγκη εκμάθησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων (διεκδικητικότητα, διαχείριση άγχους, διακοπή καπνίσματος, μείωση βάρους, βελτίωση διάθεσης κτλ). Οι επόπτες του ΤΘΕ σε συνεργασία με τους θεραπευτές και τους θεραπευόμενους επιλέγουν την καταλληλότερη μορφή θεραπείας λαμβάνοντας υπόψη αφενός την επιστημονικά αποδεδειγμένη καλύτερη κλινική πρακτική και αφετέρου τις ανάγκες και τις επιθυμίες του θεραπευόμενου.

9) Ποιοι αποτελούν το Τ.Θ.Ε. του Ι.Ε.Θ.Σ.;

 • Επιστημονικά υπεύθυνη και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Ε.Θ.Σ.: Καλαντζή – Αζίζι Αναστασία
 • Υπεύθυνος Τ.Θ.Ε.: Ευθυμίου Κώστας
 • Επόπτες: Ευθυμίου Κώστας, Ευσταθίου Γιώργος, Καλπάκογλου Θωμάς, Χαρίλα Ντιάνα
 • Οργανωτική Υπεύθυνη: Ζορμπά Μερόπη

 • Εκπαιδευόμενοι Θεραπευτές
  Στην γραμματεία του ΙΕΘΣ παρατίθεται κατάλογος με σύντομα βιογραφικά των θεραπευτών και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι νομικά είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες ψυχοθεραπείας.
 • Γραμματεία: Βογιατζής Γιώργος

10) Για ποιες δυσκολίες και προβλήματα μπορώ να απευθυνθώ στο Τ.Θ.Ε. του Ι.Ε.Θ.Σ.;
Στο Τ.Θ.Ε. του Ι.Ε.Θ.Σ. αντιμετωπίζονται όλες οι δυσκολίες και οι διαταραχές που περιγράφονται παραπάνω (ερώτημα 3). Το Τ.Θ.Ε. δεν αναλαμβάνει τη θεραπεία ουσιοεξαρτημένων ατόμων.

11) Τι μπορώ να περιμένω από την επαφή μου με το Τ.Θ.Ε. του Ι.Ε.Θ.Σ.;
Μέσω της επαφής με το Τ.Θ.Ε. του Ι.Ε.Θ.Σ., μπορεί κάποιος να συνεργαστεί με ένα θεραπευτή για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κυρίως στο παρόν. Μέσα από τη θεραπευτική συμμαχία με τον ψυχοθεραπευτή και την ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία, ο θεραπευόμενος θα μπορέσει να κατανοήσει τα προβλήματά του σε όρους σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφοράς και να θέσει προσωπικούς και βραχύχρονους στόχους για την επίλυσή τους. Επιπλέον, θα μπορέσει να αποκτήσει ένα πλήθος ειδικών δεξιοτήτων, που θα τον βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων του, αλλά και όποιων δυσκολιών τυχόν αντιμετωπίσει στο υπόλοιπο της ζωής του.

12) Πώς μπορώ να προγραμματίσω ένα ραντεβού στο Τ.Θ.Ε. του Ι.Ε.Θ.Σ.;

Για να προγραμματίσει κανείς ένα ραντεβού στο Τ.Θ.Ε. του Ι.Ε.Θ.Σ., θα πρέπει να:

 • καλέσει τη Γραμματεία, η οποία θα του προτείνει ένα ραντεβού για την αρχική συνέντευξη με έναν εκπαιδευόμενο (intake).
 • παρευρεθεί στην προγραμματισμένη συνέντευξη και να συμπληρώσει τα προβλεπόμενα ψυχομετρικά εργαλεία.

Σε περίπτωση που η ομάδα εποπτών κρίνει ότι το Τ.Θ.Ε. μπορεί να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο θεραπευτικό αίτημα, ο θεραπευτής που θα οριστεί, θα έρθει σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο και θα τον ενημερώσει για το πρώτο τους ραντεβού.

Το ΤΘΕ αν και δε λαμβάνει κανενός είδους υποστήριξη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του από οιοδήποτε κρατικό ή δημοτικό φορέα, είναι προσανατολισμένο στο κόστος των τακτικών πρωινών εξωτερικών ιατρείων των δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων ψυχικής υγιεινής και είναι υποπολλαπλάσιο του κόστους των απογευματινών ιατρείων του ΕΣΥ.

Το Τ.Θ.Ε. είναι προσανατολισμένο στην τήρηση διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας όπως και στην αυστηρή εφαρμογή του δεοντολογικού κώδικα. Για το σκοπό αυτό εκπαιδεύει και αξιολογεί τακτικά τους συνεργάτες του.

Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο για τις υπηρεσίες ατομικής θεραπείας πατώντας εδώ και για τις υπηρεσίες ομαδικής θεραπείας πατώντας εδώ .