Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013 – 2014: Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετάβασης όλου του εκπαιδευτικού έργου του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς στην Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών .

Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών λειτουργεί επίσημα ως Εργαστήριο ελευθέρων σπουδών – Κέντρο δια βίου μάθησης (αριθμός αδείας ΕΟΠΠΕΠ: 1051 / 29/4/2013), σε πλήρη συμμόρφωση με τη νέα εθνική νομοθεσία για τη μη τυπική εκπαίδευση. Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς θα συνεχίσει να λειτουργεί αποκλειστικά ως ερευνητικός φορέας παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών.

Εις το εξής όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών θα μοριοδοτούνται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Continuing Medical Education – CME).

Επίσης, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα προσφερθούν για πρώτη φορά ανεξάρτητες εκπαιδευτικές ενότητες για τη θεραπεία παιδιών και εφήβων, κάτι που επέτρεψε και τον σημαντικό εμπλουτισμό των ενοτήτων που αφορούν στη θεραπεία ενηλίκων. Έτσι διαμορφώνονται πλέον έξι ενότητες: τέσσερις ενότητες για ενήλικες και δύο ενότητες για παιδιά και εφήβους. Η επιτυχής παρακολούθηση των τεσσάρων πρώτων ενοτήτων συνεχίζει να οδηγεί αυτόματα σε accreditation από European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.

Τέλος, διατηρήθηκαν οι σημαντικές εκπτώσεις διδάκτρων που επιτεύχθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια: Το κόστος για την ενότητα α’ έχει διαμορφωθεί στα 2.250 ευρώ, για την ενότητα β’ στα 2.450 ευρώ και για τις ενότητες γ’ και δ’ στα 2.850 ευρώ. Το κόστος για τις ενότητες ε’ και στ΄ (θεραπεία παιδιών και εφήβων) ανέρχεται στα 1.150 ευρώ και 1.550 ευρώ αντιστοίχως. Παράλληλα προσφέρονται δυνατότητες διακανονισμού της εξόφλησης των διδάκτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη γραμματεία μέχρι την Τρίτη 8 Οκτωβρίου. Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω προφορικής συνέντευξης την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός δύο ημερών. Υπενθυμίζεται ότι η πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθύνεται αποκλειστικά σε Ψυχολόγους που δικαιούνται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ειδικευμένους ή ειδικευόμενους Ψυχιάτρους και Παιδοψυχιάτρους.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ./Fax: 210 3840803
E-mail: info@cbt.edu.gr
Διεύθυνση: Γλάδστωνος 10, 106 77, Πλατεία Κάνιγγος