Ομάδα διακοπής καπνίσματος‏

Τον Απρίλιο 2014 θα ξεκινήσει η ψυχοεκπαιδευτική ομάδα για τη διακοπή του καπνίσματος. Η ομάδα απευθύνεται σε άτομα τα οποία επιθυμούν να μειώσουν ή να διακόψουν το κάπνισμα ή το έχουν ήδη διακόψει και επιθυμούν να διατηρήσουν την αποχή τους από αυτό.

Προβλέπονται 8 δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, με κόστος 20 ευρώ ανά άτομο ανά συνεδρία. Οι συναντήσεις προγραμματίζονται κάθε Παρασκευή 19.00-20.30, με έναρξη την Παρασκευή 4 Απριλίου.

Πριν την έναρξη της ομάδας θα προηγηθούν ατομικές συναντήσεις των ενδιαφερομένων με τη συντονίστρια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΙΕΘΣ (210.3840129) και στη συντονίστρια της ομάδας, μέχρι την Τετάρτη 26/3.

Συντονίστρια:
Αναστασία Σοφιανοπούλου, Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ (ansofian@psych.uoa.gr, 693 7594134)