Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2016 – 2017: Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών συνεχίζει το εκπαιδευτικό έργο του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, το οποίο πλέον λειτουργεί αποκλειστικά ως ερευνητικός φορέας παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών.

Η Εταιρεία γνωσιακών συμπεριφοριστικών σπουδών λειτουργεί επίσημα ως Κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου 1 (αριθμός αδείας ΕΟΠΠΕΠ: 1051 – 29/4/2013), σε πλήρη συμμόρφωση με τη νέα εθνική νομοθεσία για τη μη τυπική εκπαίδευση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας είναι οργανωμένο σε έξι εκπαιδευτικές ενότητες: τέσσερις ενότητες για ενήλικες (α’ – δ’) και δύο ανεξάρτητες προαιρετικές ενότητες για παιδιά και εφήβους (ε’ – στ’). Η επιτυχής παρακολούθηση κάθε ενότητας οδηγεί σε επίσημη βεβαίωση σπουδών από κρατικά αναγνωρισμένο Κέντρο δια βίου μάθησης. Η επιτυχής παρακολούθηση των τεσσάρων ενοτήτων για ενήλικες οδηγεί αυτόματα σε accreditation από τη European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών θα βρείτε στη διεύθυνση http://cbt.edu.gr/erg/spoudes καθώς και εδώ

Οι εκπαιδευτικές ενότητες μοριοδοτούνται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σε συνεργασία με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Continuing Medical Education – CME). Αναλυτικά, οι τέσσερις ενότητες για ενήλικες μοριοδοτούνται με 150 μόρια η α’ ενότητα, 150 μόρια η β’ ενότητα, 448 μόρια η γ’ ενότητα και 402 μόρια η δ’ ενότητα.

Οι σημαντικές εκπτώσεις διδάκτρων που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια διατηρούνται, ενώ νέες μειώσεις κατέστησαν εφικτές για τις ενότητες γ’, δ’. ε’ και στ’. Τα δίδακτρα για την ενότητα α’ παραμένουν στα 2.250 ευρώ, για την ενότητα β’ στα 2.450 ευρώ, ενώ για τις ενότητες γ’ και δ’ διαμορφώνονται στα 1.350 ευρώ συν την εποπτεία (ενδεικτικό κόστος σε ομάδα των πέντε ατόμων 1.080 ευρώ). Η μείωση των διδάκτρων για τις ενότητες γ’ και δ’ ανέρχεται σε ποσοστό 15% και υπερβαίνει τα 500 ευρώ κατ’ έτος.

Τα δίδακτρα για τις ενότητες ε’ και στ΄ (θεραπεία παιδιών και εφήβων) διαμορφώνονται στα 480 ευρώ για την καθεμία συν την εποπτεία για τη στ’ ενότητα (ενδεικτικό κόστος σε ομάδα των πέντε ατόμων 630 ευρώ). Η μείωση των διδάκτρων της ενότητας ε’ είναι της τάξεως του 60% και υπερβαίνει τα 650 ευρώ. Η μείωση των διδάκτρων της ενότητας στ’ είναι της τάξεως του 30% και υπερβαίνει τα 400 ευρώ.

Προσφέρονται δυνατότητες διακανονισμού της εξόφλησης των διδάκτρων. Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα υποτροφιών θα βρείτε στη διεύθυνση http://cbt.edu.gr/erg/upotrofies.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ/fax 210 3840803, e-mail: info@cbt.edu.gr). Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω προφορικής συνέντευξης την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθύνεται αποκλειστικά σε Ψυχολόγους που δικαιούνται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ειδικευμένους ή ειδικευόμενους Ψυχιάτρους και Παιδοψυχιάτρους.

Θα προκηρυχθεί ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχιατρικοί Νοσηλευτές κ.ά.) και Εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσφέρουν ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Υπηρεσίας τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 3840803 και info@cbt.edu.gr