Προγράμματα ομαδικής θεραπείας

Γενικές πληροφορίες

Στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων του Τμήματος Θεραπειών Παιδιών και Εφήβων, προγραμματίζεται από φέτος, πέραν της παροχής ατομικής γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας παιδιών και εφήβων και συμβουλευτικής γονέων, η εφαρμογή ομαδικών προγραμμάτων Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας (ΓΣΘ). Υπάρχουν ομαδικά προγράμματα τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας για γονείς παιδιών με ή χωρίς δυσκολίες αλλά και για τα ίδια τα παιδιά και εφήβους με άγχος, κατάθλιψη και άλλες διαταραχές. Ειδικά στην περίπτωση των προγραμμάτων για γονείς, η συμμετοχή σε μια ομάδα με παρόμοιους στόχους και συνεχή ανατροφοδότηση, φαίνεται πως τους βοηθάει ιδιαίτερα στην εξάσκηση των νέων δεξιοτήτων που αποκτούν, ενώ ταυτόχρονα τους επιτρέπει να αποκομίσουν επιπλέον εμπειρία και γνώση μέσω των βιωμάτων των άλλων γονέων. Στα προσφερόμενα ομαδικά προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν και παιδιά-έφηβοι ή γονείς που βρίσκονται ήδη σε ατομική θεραπεία, είτε στο Τμήμα Θεραπειών Παιδιών/Εφήβων, είτε αντίστοιχα στο Τμήμα Ενηλίκων, έπειτα από συνεννόηση με το θεραπευτή τους, αν κριθεί ότι η παράλληλη συμμετοχή τους στην ομάδα θα ήταν επωφελής γι'αυτούς.

Συμμετέχοντες, κόστος και αριθμός συνεδριών

Οι θεραπευτικές ομάδες του ΙΕΘΣ αποτελούνται από 4 έως 12 συμμετέχοντες με κοινούς στόχους και συντονίζονται από έναν ή δύο (κατά περίπτωση) έμπειρους ειδικούς ψυχικής υγείας, ψυχολόγους ή ψυχιάτρους, εκπαιδευμένους στις ομαδικές παρεμβάσεις. Στην περίπτωση των ομαδικών προγραμμάτων για γονείς, συμμετέχοντες μπορούν να είναι τόσο οι δύο γονείς, όσο και ο ένας από τους δύο. Τα ομαδικά προγράμματα που φιλοξενεί το ΙΕΘΣ είναι προγράμματα ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα, σύντομα, δομημένα και με συγκεκριμένους στόχους. Ο αριθμός των θεραπευτικών συναντήσεων ποικίλει από 8 έως 14 συνεδρίες διάρκειας δύο (2) ή δυόμιση (2,5) ωρών και το κόστος της κάθε συνεδρίας έχει οριστεί στο ποσό των 20€.

Διαδικασία ένταξης στα ομαδικά προγράμματα

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποια από τα Ομαδικά Προγράμματα που προσφέρονται από το Τμήμα Θεραπειών Παιδιών και Εφήβων στο ΙΕΘΣ, θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΙΕΘΣ στο 210 3840129 (Δευτέρα έως Παρασκευή 14.00 - 20.00). Αφού ενημερωθούν σχετικά με τις ομάδες που διεξάγονται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (δυνατότητα συμμετοχής, ημερομηνία έναρξης κλπ.) καταχωρούνται στη λίστα των υποψήφιων συμμετεχόντων. Όταν πλησιάζει η ημερομηνία έναρξης της ομάδας για την οποία ενδιαφέρονται, καλούνται σε μια εισαγωγική συνέντευξη αξιολόγησης που διεξάγεται προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο οι ανάγκες του κάθε υποψήφιου μπορούν να καλυφθούν από τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ομάδα. Στη διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνεται και η συμπλήρωση ορισμένων ερωτηματολογίων τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για να βοηθήσουν τους συντονιστές της ομάδας να κατανοήσουν τις ανάγκες της ομάδας και να αξιολογήσουν στη συνέχεια την πορεία της. Οι πληροφορίες που παρέχονται στα ερωτηματολόγια προστατεύονται από τη δέσμευση των συντονιστών για την τήρηση του απορρήτου. Μετά το πέρας της αρχικής αξιολόγησης, επιλέγονται τα μέλη που θα συμμετάσχουν στην ομάδα και έπειτα από τηλεφωνική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το αν έγιναν δεκτοί, ξεκινά η συμμετοχή τους στην ομάδα. Οι συνεδρίες των ομαδικών προγραμμάτων πραγματοποιούνται στους χώρους του ΙΕΘΣ, σε εβδομαδιαία συνήθως βάση. Όπως και στην περίπτωση των ατομικών ψυχοθεραπειών, τα μέλη της ομάδας και οι συντονιστές δεσμεύονται να κρατήσουν το περιεχόμενο των θεραπευτικών συναντήσεων εμπιστευτικό και να σεβαστούν το απόρρητο των πληροφοριών που γνωστοποιούνται κατά τη διάρκεια των ομαδικών θεραπειών.

Αναλυτικότερα, το Τμήμα Θεραπειών Παιδιών και Εφήβων προσφέρει τα παρακάτω προγράμματα ομαδικής θεραπείας:

  1. Ομαδικό πρόγραμμα γονέων "Παιδί γεννιέσαι - γονιός γίνεσαι"
  2. Ομαδικό Ψυχοεκπαιδευτικό Πρόγραμμα EarlyBird Plus για γονείς που έχουν παιδιά με αυτισμό