Δημοσίευση κεφαλαίου από το βιβλίο Behavioural Therapy

Στο βιβλίο Behavioural Therapy των εκδόσεων Avid Science περιλαμβάνεται κεφάλαιο με τίτλο "Pharmacotherapy and Cognitive Behavioral Therapy for Patients with Schizophrenia" των Σ. Ρακιτζή, Π. Γεωργιλά και Κ. Ευθυμίου.

Μπορείτε να δείτε το κεφάλαιο εδώ: http://www.avidscience.com/wp-content/uploads/2017/04/BHT-17-01.pdf