Ομαδικό πρόγραμμα παρέμβασης για ενήλικες με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικα άτομα διαγνωσμένα με ΔΕΠ/Υ και στοχεύει, μέσω ψυχοεκπαίδευσης και τεχνικών, στη βελτίωση των δυσκολιών, που αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, προκειμένου να χειρίζονται αποτελεσματικότερα τις καθημερινές προκλήσεις.

Ειδικότερα, δίδεται έμφαση σε τομείς στους οποίους, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, άτομα με ΔΕΠ/Υ παρουσιάζουν δυσκολίες, όπως για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, αναβλητικότητα, αδυναμία οργάνωσης χρόνου, ευμεταβλητότητα στη διάθεση, δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου, δυσκολίες στο χειρισμό διαπροσωπικών σχέσεων. Με τη βοήθεια αυτό-αναφορών και άλλων ασκήσεων οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τρόπους να αποδέχονται και να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους, να αντιλαμβάνονται έγκαιρα πιθανές αλλαγές στη διάθεση και να τις χειρίζονται θετικά καθώς και βασικές αρχές που διέπουν την συμπεριφορά.

Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα σε συνεργασία με το Αιγινήτειο Νσοκομείο (Τμήμα Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών).

Το Ομαδικό Πρόγραμμα παρέμβασης για ενήλικες με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ) σχέσεων συντονίζει:

  • Γεωργουτσάκου Σοφία, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Ψυχολογίας

Το πρόγραμμα αποτελείεται από 12 συνεδρίες διάρκειας 2 ωρών που διενεργούνται στο χώρο του ΙΕΘΣ (Αιόλου 102), κάθε Πέμπτη 18:00 - 20:00.

Δηλώσεις συμμετοχής: μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2017
Έναρξη προγράμματος: Ιανουάριος 2018
Το κόστος κάθε συνεδρίας είναι 20 ευρώ.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας

Για περισσότερες πληροφορίες:
Γεωργουτσάκου Σοφία (6944689693)