Ομιλία - Ανάπτυξη συναισθηµατικών δεξιοτήτων στα παιδιά και θέση ορίων

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων συνδιοργανώνει με το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς για τρίτη συνεχή χρονιά ένα κύκλο διαλέξεων με θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία ενηλίκων καθώς και παιδιών και εφήβων. Την Παρασκευή 1 ∆εκεµβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί από την ψυχολόγο Μαστραχά Πολυνείκη ομιλία για την ανάπτυξη συναισθηµατικών δεξιοτήτων στα παιδιά και τη θέση ορίων.

Η εισήγηση αυτή στοχεύει να προσφέρει, μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο, πρακτικά παραδείγματα και βίντεο, εργαλεία στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς για την καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης στα παιδιά. Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί σημαντικό παράγοντα της ικανότητας των παιδιών και των εφήβων να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και να διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο τα συναισθήματα τους, να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων, να διαμορφώνουν υγιείς σχέσεις, να μπορούν να επιλύουν αποτελεσματικά τα προβλήματα τους, να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους και να βρίσκουν για τον εαυτό τους κίνητρα και στόχους. Θα αναφερθούν αναλυτικά τα βήματα της συναισθηματικής διαπαιδαγώγησης και οι τρόποι που πρέπει να τίθενται τα όρια σε αρνητικές συμπεριφορέςτων παιδιών. Θα συζητηθούν οι γονεϊκοί τρόποι επικοινωνίας και οι στρατηγικές της συναισθηματικής αγωγής που ενδυναμώνουν τόσο το ρόλο της μητέρας όσο και του πατέρα στο μεγάλωμα ψυχικά υγειών παιδιών και είναι σημαντικά σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις μεταβατικές φάσεις μιας οικογένειας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΙΕΘΣ: https://www.ibrt.gr/edu/node/644

#συναισθηματικές δεξιότητες, #παιδιά-έφηβοι, #διάλεξη