Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2018 – 2019: Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών συνεχίζει το εκπαιδευτικό έργο του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, το οποίο πλέον λειτουργεί αποκλειστικά ως ερευνητικός φορέας παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών. Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών λειτουργεί επίσημα ως Κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου 1 (αριθμός αδείας ΕΟΠΠΕΠ: 1051 – 29/4/2013), σε πλήρη συμμόρφωση με τη νέα εθνική νομοθεσία για τη μη τυπική εκπαίδευση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας είναι οργανωμένο σε έξι εκπαιδευτικές ενότητες: τέσσερις ενότητες για ενήλικες (α’ – δ’) και δύο ανεξάρτητες προαιρετικές ενότητες για παιδιά και εφήβους (ε’ – στ’). Η επιτυχής παρακολούθηση κάθε ενότητας οδηγεί σε επίσημη βεβαίωση σπουδών από κρατικά αναγνωρισμένο Κέντρο δια βίου μάθησης. Η επιτυχής παρακολούθηση των τεσσάρων ενοτήτων για ενήλικες οδηγεί αυτόματα σε accreditation από τη European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών θα βρείτε στη διεύθυνση https://cbt.edu.gr/erg/spoudes.

Οι σημαντικές μειώσεις διδάκτρων που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια διατηρούνται. Τα δίδακτρα για την ενότητα α’ παραμένουν στα 2.250 ευρώ, για την ενότητα β’ στα 2.450 ευρώ, ενώ για τις ενότητες γ’ και δ’ διαμορφώνονται στα 1.350 ευρώ συν την εποπτεία. Τα δίδακτρα για τις προαιρετικές ενότητες ε’ και στ΄ (θεραπεία παιδιών και εφήβων) διαμορφώνονται στα 480 ευρώ για την καθεμία συν την εποπτεία για τη στ’ ενότητα. Προσφέρονται δυνατότητες διακανονισμού της εξόφλησης των διδάκτρων και υποτροφίες. (Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα υποτροφιών θα βρείτε στη διεύθυνση https://cbt.edu.gr/erg/upotrofies).

Η ΕΓΣΣ δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές της γ' και δ' ενότητας, οι οποίοι δεν ιδιωτεύουν ή δεν απασχολούνται σε δομές που παρέχουν ψυχοθεραπευτικό έργο, να συνεργαστούν με το Τμήμα Θεραπείας Ενηλίκων του ΙΕΘΣ. Η συνεργασία με το ΤΘΕ γίνεται με πρόσληψη / σύμβαση, η οποία αφορά στην κανονική επαγγελματική ιδιότητα των σπουδαστών (ψυχολόγος, ψυχίατρος) και προσφέρονται αμοιβή, ασφαλιστικά ένσημα και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία. Πέραν του οικονομικού οφέλους, η παροχή θεραπείας επ’ αμοιβή αλλάζει τη δυναμική της θεραπευτικής σχέσης και διευκολύνει τη μετάβαση στο επάγγελμα μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Οι σπουδαστές της στ' ενότητας έχουν αντίστοιχη συνεργασία με το Τμήμα Θεραπείας Παιδιών και Εφήβων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ/fax 210 3840803, e-mail: info@cbt.edu.gr). Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει των βιογραφικών τους και αξιολόγησης μέσω συνέντευξης, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθύνεται αποκλειστικά σε ψυχολόγους που δικαιούνται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ειδικευμένους ή ειδικευόμενους ψυχιάτρους και παιδοψυχιάτρους. Θα προκηρυχθεί ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιατρικούς νοσηλευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοπεδικούς, εργοθεραπευτές κ.ά.), οι οποίοι προσφέρουν ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της υπηρεσίας τους.