Μεταφορά ΙΕΘΣ σε νέες εγκαταστάσεις

Η λειτουργία του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς θα συνεχιστεί σε νέες εγκαταστάσεις στην περιοχή του Γηροκομείου. Αθηνών (στάση ΜΕΤΡΟ Πανόρμου).

Η νέα διεύθυνση είναι Λάκωνος 19 και Λάμψα, 115 24, Αθήνα.

Εξυπηρετούνται από τις ακόλουθες συγκοινωνίες: