Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2019 – 2020: Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών συνεχίζει το εκπαιδευτικό έργο του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, το οποίο πλέον λειτουργεί αποκλειστικά ως ερευνητικός φορέας παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών. Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών λειτουργεί επίσημα ως Κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου 1 (αριθμός αδείας ΕΟΠΠΕΠ: 1051 – 29/4/2013), σε πλήρη συμμόρφωση με τη νέα εθνική νομοθεσία για τη μη τυπική εκπαίδευση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γνωσιακής – συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας είναι οργανωμένο σε έξι εκπαιδευτικές ενότητες: τέσσερις ενότητες για ενήλικες (α’ – δ’) και δύο ανεξάρτητες προαιρετικές ενότητες για παιδιά και εφήβους (ε’ – στ’). Η επιτυχής παρακολούθηση κάθε ενότητας οδηγεί σε επίσημη βεβαίωση σπουδών από κρατικά αναγνωρισμένο Κέντρο δια βίου μάθησης. Η επιτυχής παρακολούθηση των τεσσάρων ενοτήτων για ενήλικες οδηγεί αυτόματα σε accreditation από τη European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών θα βρείτε στη διεύθυνση https://cbt.edu.gr/erg/spoudes.

Οι σημαντικές μειώσεις διδάκτρων που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια διατηρούνται. Τα δίδακτρα για την ενότητα α’ παραμένουν στα 2.250 ευρώ, για την ενότητα β’ στα 2.450 ευρώ, ενώ για τις ενότητες γ’ και δ’ διαμορφώνονται στα 1.350 ευρώ συν την εποπτεία. Τα δίδακτρα για τις προαιρετικές ενότητες ε’ και στ΄ (θεραπεία παιδιών και εφήβων) διαμορφώνονται στα 480 ευρώ για την καθεμία συν την εποπτεία για τη στ’ ενότητα. Προσφέρονται δυνατότητες διακανονισμού της εξόφλησης των διδάκτρων και υποτροφίες. (Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα υποτροφιών θα βρείτε στη διεύθυνση https://cbt.edu.gr/erg/upotrofies).

Πλέον οι σπουδαστές της γ’ και της δ’ ενότητας, οι οποίοι πραγματοποιούν ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες στο πλαίσιο της κλινικής πρακτικής άσκησής τους, λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση. Η πρόσληψη / σύμβαση αφορά στην κανονική επαγγελματική ιδιότητα των σπουδαστών (ψυχολόγος, ψυχίατρος), προσφέρονται ασφαλιστικά ένσημα και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία. Πέραν του οικονομικού οφέλους, η παροχή θεραπείας επ’ αμοιβή αλλάζει τη δυναμική της θεραπευτικής σχέσης και διευκολύνει τη μετάβαση στο επάγγελμα μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής. Οι σπουδαστές της στ' ενότητας έχουν αντίστοιχη συνεργασία με το Τμήμα Θεραπείας Παιδιών και Εφήβων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη γραμματεία μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ/fax 210 3840803, e-mail: info@cbt.edu.gr). Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει των βιογραφικών τους και συνέντευξης, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθύνεται αποκλειστικά σε Ψυχολόγους που δικαιούνται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ειδικευμένους ή ειδικευόμενους Ψυχιάτρους και Παιδοψυχιάτρους.

Θα προκηρυχθεί ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιατρικούς νοσηλευτές, λογοπεδικούς, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς κ.ά.), οι οποίοι προσφέρουν ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της υπηρεσίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών στο 210 3840803 ή στο info@cbt.edu.gr