Ομαδικό πρόγραμμα παρέμβασης για ενήλικες με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ)

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς προσφέρει ομαδικό πρόγραμμα παρέμβασης για ενήλικες με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικα άτομα διαγνωσμένα με ΔΕΠ/Υ και στοχεύει, μέσω ψυχοεκπαίδευσης και τεχνικών, στη βελτίωση των δυσκολιών, που αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, προκειμένου να χειρίζονται αποτελεσματικότερα τις καθημερινές προκλήσεις.

Ειδικότερα, δίδεται έμφαση σε τομείς στους οποίους, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, άτομα με ΔΕΠ/Υ παρουσιάζουν δυσκολίες, όπως για παράδειγμα, αναβλητικότητα, αδυναμία οργάνωσης χρόνου, ευμεταβλητότητα στη διάθεση, δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου και δυσκολίες στο χειρισμό διαπροσωπικών σχέσεων. Με τη βοήθεια αυτό-αναφορών και άλλων ασκήσεων οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τρόπους να αποδέχονται και να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους, να αντιλαμβάνονται έγκαιρα πιθανές αλλαγές στη διάθεση και να τις χειρίζονται θετικά καθώς και βασικές αρχές που διέπουν την συμπεριφορά.

Το Ομαδικό Πρόγραμμα παρέμβασης για ενήλικες με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ) σχέσεων συντονίζει:

  • Γεωργουτσάκου Σοφία, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Ψυχολογίας

Το πρόγραμμα αποτελείται από 12 συνεδρίες διάρκειας 2 ωρών.

Το κόστος κάθε συνεδρίας είναι 20 ευρώ.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας

Δηλώσεις συμμετοχής: 210 3840803 (Δευτέρα έως Παρασκευή 15.00 - 21.00)

Για περισσότερες πληροφορίες:
Γεωργουτσάκου Σοφία (6944689693)