Έναρξη Ομαδικού Προγράμματος: Δεξιότητες ενσυνειδητότητας (mindfulness) για τη βελτίωση της ψυχολογικής διάθεσης

Έναρξη Ομαδικού Προγράμματος: Δεξιότητες ενσυνειδητότητας (mindfulness) για τη βελτίωση της ψυχολογικής διάθεσης

Η κακή ψυχολογική διάθεση, αλλά και το άγχος, η ευερεθιστότητα και ο θυμός που συχνά τη συνοδεύουν, απασχολούν πολλούς ανθρώπους καθημερινά και σε κάποιες περιπτώσεις για χρόνια. Στη χρόνια κακή διάθεση είναι σαν ο νους να εγκλωβίζεται σε δύο διεργασίες, οι οποίες την επιτείνουν και τη διαιωνίζουν.

Οι διεργασίες αυτές είναι:

  • η υπερβολική ανάλυση, ο μηρυκασμός και η ατέρμονη ανησυχία
  • η αποφυγή και η καταπίεση ή η απώθηση σκέψεων και συναισθημάτων.

Τα αποτελέσματα ενός μεγάλου αριθμού κλινικών μελετών δείχνουν ότι η εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα (mindfulness) μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχολογικής διάθεσης.

Η εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα αφορά στην καλλιέργεια ενός συνόλου δεξιοτήτων, αλλά και μιας ορισμένης οπτικής και στάσης απέναντι στις εμπειρίες μας, θετικές ή αρνητικές. Αυτές οι δεξιότητες μας διευκολύνουν να καταλαβαίνουμε έγκαιρα πότε ο νους μας έχει εγκλωβιστεί στο μηρυκασμό για το παρελθόν ή στην ανησυχία για το μέλλον και μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε συνειδητά καλύτερες αποφάσεις για το παρόν μας.

Το ομαδικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 δίωρες συναντήσεις και είναι σχεδιασμένο ώστε οι συμμετέχοντες να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά χρόνιες συναισθηματικές δυσκολίες μέσω της απόκτησης ενός συνόλου δεξιοτήτων συνειδητής εστίασης της προσοχής. Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η εμβάθυνση της επίγνωσης στο πώς δομείται η εμπειρία και τα βιώματα μας, αλλά και η σχέση μας με αυτά: τι παλεύουμε να κατακτήσουμε, τι προσπαθούμε να αποφύγουμε, τι να καταπιέσουμε και τι να απωθήσουμε και με ποιες συνέπειες για την ψυχική υγεία μας.
  • Η επίτευξη μεγαλύτερου συνειδητού ελέγχου στη διεργασία της προσοχής ώστε να περιοριστεί η τάση για υπερβολική ανησυχία, μηρυκασμό και υποτίμηση του θετικού.
  • Η καλλιέργεια της ψυχολογικής ευελιξίας ώστε να αποδεχόμαστε και να ανταποκρινόμαστε περισσότερο αποτελεσματικά στις συνεχόμενες προκλήσεις και μεταβολές της ζωής.
  • Η ενδυνάμωση των συνειδητών επιλογών σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης απέναντι σε ανθρώπους και σε καταστάσεις που μας επηρεάζουν αρνητικά.

Συντονίστρια ομάδας: Λέκκα Φωτεινή , MSc, PhD, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας
Δηλώσεις συμμετοχής: έως και την Παρασκευή 10/1/ 2020
Ημερομηνία έναρξης: Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, 18:30 – 20:30
Διάρκεια Προγράμματος: 8 δίωρες συνεδρίες
Κόστος: 20ευρώ ανά συνεδρία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3840803, Δευτέρα έως Παρασκευή 15.00 - 21.00