Έκδοση του έκτου Τεύχους του Ελληνικού Περιοδικού Γνωσιακής - Συμπεριφοριστικής Έρευνας και Θεραπείας

Έκδοση του πέμπτου Τεύχους του Ελληνικού Περιοδικού Γνωσιακής - Συμπεριφοριστικής Έρευνας και Θεραπείας

Κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του πέμπτου τόμου του Ελληνικού Περιοδικού Γνωσιακής - Συμπεριφοριστικής Έρευνας και Θεραπείας (Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2019). Είναι το δεύτερο τεύχος που κυκλοφορεί αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και διατίθεται δωρεάν εδώ .

Ακολουθώντας τους στόχους και τα οράματα του πρώτου Δ/ντή Σύνταξης, του Κώστα Ευθυμίου, που έφυγε από κοντά μας τον Σεπτέμβριο του 2017, ευχόμαστε ότι και αυτό το τεύχος θα έχει μία τόσο καλή ανταπόκριση από ειδικούς, όσο και το προηγούμενο.

Το τρέχον τεύχος περιλαμβάνει τέσσερα άρθρα βασισμένα σε νεώτερες προσεγγίσεις του γνωσιο-συμπεριφοριστικού μοντέλου ψυχοθεραπείας, που ανήκουν στη λεγόμενη «τρίτη γενιά» ή το λεγόμενο «τρίτο κύμα»: την Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (ΔΣΘ), την ενσυνειδητότητα και την Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ΘΑΔ). Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του τεύχους είναι φανερό ότι σχετίζεται με την πρόθεση μας να προβάλουμε με έγκυρη βιβλιογραφική ενημέρωση ό,τι νεώτερο εμφανίζεται στη διεθνή γνωσιοσυμπεριφοριστική βιβλιογραφία. Με αυτό τον τρόπο αποσκοπούμε όχι μόνο στον εμπλουτισμό έγκυρης επιστημονικής γνώσης, αλλά και στην ενίσχυση των ψυχοθεραπευτικών δεξιοτήτων.

Τα άρθρα αυτού του τεύχους αφορούν εφαρμογές των νεώτερων προσεγγίσεων. Το πρώτο άρθρο διαπραγματεύεται την εφαρμογή της ΔΣΘ σε εφήβους με οριακή διαταραχή προσωπικότητας και το δεύτερο άρθρο αφορά ομαδικό πρόγραμμα παρέμβασης μείωσης του στρες μέσω της ενσυνειδητότητας (Mindfulness based stress reduction – MBSR). Το τρίτο άρθρο παρουσιάζει την Γνωσιακή Θεραπεία βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα (MBCT) και την εφαρμογή της στην πρόληψη της καταθλιπτικής υποτροπής. Το τέταρτο άρθρο αφορά την θεραπεία αγχωδών διαταραχών μέσω της ΘΑΔ.

Αναστασία Καλαντζή – Αζίζι
Δ/τρια Σύνταξης και έκδοσης