Συμμετοχή ΙΕΘΣ στο 50ο EABCT Virtual Congress, 2-5 Σεπτεμβρίου 2020

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς εκτός από χορηγός στο 50ο EABCT Virtual Congress (https://eabct2020.org/sponsors/) συμμετείχε στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου

με Συμπόσιο με θεματική «Children of our Country who Come from Foreign Countries: The Actions of Traumatherapy Group of the Institute of Behavior Research and Therapy in Athens, Greece», με Εργαστήριο σχετικά με «Group Psychoeducational Intervention: Romantic Relationship Skills Training» και τρεις Αναρτημένες Ανακοινώσεις (Department of Children and Adolescents’ Therapy, Institute of Behaviour Research and Therapy in Athens: Ten Years of Providing CBT Services in Children and Families, Comparative Effectiveness of In-Person and Electronic Cognitive Behavioral Therapy for Primary and Secondary Insomnia: A Systematic Review και Self-stigma and Stigmatization by the Significant Others in Case of Seeking Professional Psychological Help Among University Students with Anxiety and/or Depressive Symptoms in Greece). Μπορείτε να βρείτε το σχετικό υλικό για ενηλίκους εδώ (https://www.ibrt.gr/edu/node/20) και για παιδιά και εφήβους εδώ (https://www.ibrt.gr/edu/node/525).

#συνέδριο, #ΓΣΘ, #ενήλικες, #παιδιά-έφηβοι