#αξιoλόγηση

Άρθρα

Βιβλιοκριτική του βιβλίου “Απελευθερωθείτε από την Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή” των Challacombe, Bream & Salkovskis

Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Διαταραχών Προσωπικότητας

Νικήστε την Κατάθλιψη: Ένα δομημένο πρόγραμμα γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας κατά P.M. Lewinsohn

Ανοιχτή Πρόσβαση σε Άρθρα

Το περιοδικό ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ της ΕΛΨΕ μετατράπηκε σε Περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης (Open-access) και από τα τέλη Αυγούστου όλες οι δημοσιευμένες εργασίες είναι πλέον ελεύθερα προσβάσιμες στο ευρύ κοινό. Ανάμεσα σε αυτές μπορείτε να βρείτε άρθρα μελών και συνεργατών του ΙΕΘΣ & της ΕΓΣΣ, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΙΕΘΣ (https://ibrt.gr/edu/node/17).

Για παράδειγμα:

  • Ευθυμίου, Κ, & Καπνογιάννη, Σ. (2013). Οι θεωρίες γύρω από τις διαφυλικές διαφορές στην ερωτική ζήλεια και η αξιοποίηση τους στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεωρία και Πράξη, Ψυχολογία, 20(2), 210-219.
  • Παναγιωτοπούλου, Α. & Πασχάλη, Α. (2012). Άγχος και κατάθλιψη στους φοιτητές Νοσηλευτικής: εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης. Ψυχολογία 19(3), 281-295.
  • Ευσταθίου, Γ. & Πέννα, Υ. (2011). Ο μύθος της ανατροφής: Η σημασία της θεωρίας της ομαδικής κοινωνικοποίησης της Judith R. Harris στην κατανόηση και την αντιμετώπιση των διαταραχών προσωπικότητας σύμφωνα με το γνωσιακό – συμπεριφοριστικό μοντέλο. Ψυχολογία, 18(3), 348-362.
  • Kαλαντζή-Αζίζι, Α., & Καραδήμας, Ε. Χ. (2006). Ομαδικές παρεμβάσεις γνωσιακής-συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης. Ψυχολογία, 13, 1-17.

Θεωρούμε ότι η μετατροπή του ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ σε ένα διεθνώς καταλογραφημένο περιοδικό ευρείας πρόσβασης θα αυξήσει σημαντικά την αναγνωσιμότητα του δημοσιευμένου έργου (και, κατ’ επέκταση, την πιθανότητα το έργο αυτό να τύχει αναγνώρισης και ετεροαναφορών) και θα δώσει νέα πνοή και σημαντική ώθηση στο περιοδικό.

Δημοσίευση άρθρου

Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Σύναψις, 29 (9), 15-33 δημοσιεύτηκε το άρθρο Αξιολόγηση του ποιοτικού ελέγχου σε μια ψυχοθεραπευτική μονάδα των Κονταξή, Ευ., Ευθυμίου, Κ., & Καλαντζή –Αζιζι, Α. (2013).

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ), αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα μιας οργανωμένης κλινικής πρακτικής εκπαίδευσης προχώρησε στην ίδρυση μιας ψυχοθεραπευτικής μονάδας (Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων – ΤΘΕ). Η δομή και η λειτουργία του ΤΘΕ είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων του ΕΓΣΣ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Ψυχοθεραπειών (European Association of Behavioural and Cognitive Therapy – EABCT) και τις σύγχρονες απαιτήσεις για έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε αυτά τα πλαίσια, στο ΤΘΕ δημιουργήθηκε ένα εγχειρίδιο λειτουργίας και κλινικής διαχείρισης περιστατικών, στο οποίο δίδονται συγκεκριμένες και αναλυτικές οδηγίες διαχείρισης ενός περιστατικού και βάσει του οποίου πραγματοποιείται εκπαίδευση στους συνεργάτες του ΤΘΕ. Απώτερος σκοπός του είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος και η παροχή υπηρεσιών κάτω από προκαθορισμένα και υψηλά ποιοτικά κριτήρια.
Η διενέργεια αυστηρού ποιοτικού ελέγχου και η θεσμοθέτηση ελάχιστων κριτηρίων διασφάλισης της ποιότητας της λειτουργίας είναι μια επίπονη διαδικασία, η οποία απαιτεί την μακρόχρονη συνεργασία και σύμπραξη όλων των ενδιαφερομένων μερών του ΤΘΕ, από την διοίκηση μέχρι τους χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την ενσωμάτωση πολλών διαφορετικών παραγόντων, που εκτείνονται από τις αντικειμενικές μετρήσεις με τις διαθέσιμες ψυχομετρικές μεθόδους, μέχρι και την αξιολόγηση της υποκειμενικής ικανοποίησης των χρηστών της υπηρεσίας.

Στο παρόν άρθρο, επιχειρείται μια ανασκόπηση των ενεργειών εκείνων, που αποσκοπούν στην διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΤΘΕ, προκειμένου να έρθουν στην επιφάνεια οι τυχόν ελλείψεις και αδυναμίες της λειτουργίας του σε όρους ελέγχου ποιότητας.

Κονταξη, Ευ., Ευθυμίου, Κ., & Καλαντζή –Αζιζι, Α. (2013). Αξιολόγηση του ποιοτικού ελέγχου σε μια ψυχοθεραπευτική μονάδα, <em< Σύναψις, 29(9), 15-33

Για να κατεβάστε το άρθρο πατήστε εδώ.