#ψυχομετρικά εργαλεία

Άρθρα

Βιβλιοκριτική του βιβλίου “Απελευθερωθείτε από την Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή” των Challacombe, Bream & Salkovskis

Νικήστε την Κατάθλιψη: Ένα δομημένο πρόγραμμα γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας κατά P.M. Lewinsohn

Δημοσίευση άρθρου

Δημοσίευση άρθρου

Στο International Journal for the Advancement of Counselling δημοσιεύτηκε το άρθρο “Self-Stigma, Public-Stigma and Attitudes towards Professional Psychological Help: Psychometric Properties of the Greek Version of Three Relevant Questionnaires” των Γ. Ευσταθίου, Ε. Κουβαράκη, Γ. Πλουμπίδη & Α. Καλαντζή – Αζίζι.

Η προσαρμογή των Κλιμάκων Προσωπικού Στίγματος, Αντιλαμβανόμενου Κοινωνικού Στίγματος και Στάσεων απέναντι στην αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας ολοκληρώθηκε και είναι διαθέσιμα για ερευνητικούς σκοπούς στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό άρθρο πατώντας εδώ .

Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή τους: Η Κλίμακα Προσωπικού Στίγματος Αναζήτησης Ψυχολογικής Βοήθειας (Vogel, Wade, & Haake, 2006) αξιολογεί το βαθμό αυτο-στιγματισμού σε περίπτωση αναζήτησης ψυχολογικής βοήθειας, όπως της ψυχοθεραπείας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης. Η Κλίμακα Αντιλαμβανόμενου Κοινωνικού Στίγματος για την Ψυχολογική Βοήθεια (Komiya, Good, & Sherrod, 2000) σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τις αντιλήψεις σχετικά με το κατά πόσο αποτελεί στίγμα η λήψη επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθεας. Η Κλίμακα Στάσεων σχετικά με την Αναζήτηση Επαγγελματικής Ψυχολογικής Βοήθειας-Σύντομη Μορφή (Fischer & Farina, 1995) αποτελείται από 10 δηλώσεις. Τα υψηλότερα σκορ αντανακλούν πιο θετικές στάσεις σχετικά με την αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας.