Δελτίο Τύπου – Η Ιολίνα και ο Κορονάκος στα δημοτικά σχολεία της Κύπρου

Αθήνα 08/09/2022

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας απέστειλε εγκύκλιο στις διευθύνσεις των σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σε αυτή καλούνται οι εκπαιδευτικοί, με την καθοδήγηση των αρμόδιων εκπαιδευτικών ψυχολόγων, να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα σπουδών αγωγής υγείας τις ιστορίες της Ιολίνας και του Κορονάκου.

Στόχος του Υπουργείου είναι η διαχείριση της πανδημίας στο σχολικό πλαίσιο μέσω της συναισθηματικής ενδυνάμωσης των παιδιών.

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. (2022, Ιούνιος, 10). Αξιοποίηση Διαδικτυακών Ιστοριών «Ιολίνα και Κορονάκος». Αρ. Φακ.: 07.22.009.001. Λευκωσία.

 

Επιστ.Υπεύθυνη: Α. Καλαντζή-Αζίζι,ομ. καθ. Κλινικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Α. Παναγιωτοπούλου, Παιδοψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια,
Κ. Σοφιανοπούλου, Παιδοψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια,
Μ. Ελευθεριάδου, Παιδοψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια,
Eπιμέλεια κειμένου: Κ. Πουλάκη-Ευταξιοπούλου