Θεραπεία στο ΙΕΘΣ

Τι είναι το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς;

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ) είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1992. Σήμερα το ΙΕΘΣ επικεντρώνει τη δράση του  στην παροχή κλινικών υπηρεσιών, μέσω της λειτουργίας δύο τμημάτων: του Τμήματος Θεραπείας Ενηλίκων και το Τμήματος Θεραπείας Παιδιών και Εφήβων.

Τι είναι η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία;

Η Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ) είναι μια ιδιαίτερα διαδεδομένη, εμπειρικά τεκμηριωμένη μορφή ψυχοθεραπείας, η οποία βρίσκει εφαρμογή σε ένα πλήθος προβλημάτων και ψυχικών διαταραχών. Χαρακτηρίζεται ως επί το πλείστον από την εστίαση στο παρόν και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τον θεραπευόμενο την περίοδο που ζητάει βοήθεια. Στόχος της θεραπείας είναι ο θεραπευόμενος, μέσα από την ενεργό συμμετοχή του και τη συνεργασία με τον θεραπευτή, να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τον τρόπο που ο ίδιος ερμηνεύει τα γεγονότα της ζωής του, αλλά και τη σχέση ανάμεσα στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του.

Η Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία βασίζεται στα πορίσματα της βασικής ψυχολογικής έρευνας, σύμφωνα με τα οποία ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις επηρεάζει τόσο τα συναισθήματά μας, όσο και τη συμπεριφορά μας. Βασική αρχή της προσέγγισης είναι ότι δεν είναι τα γεγονότα καθαυτά που καθορίζουν τον τρόπο που νιώθουμε, αλλά το πώς ο καθένας μας τα αντιλαμβάνεται. Σύμφωνα με μια δεύτερη βασική αρχή μεγάλο μέρος της ανθρώπινης συμπεριφοράς αποτελεί προϊόν μάθησης και επομένως μπορεί να τροποποιηθεί μέσα από μία νέα μαθησιακή διαδικασία.

Ποιος προσφέρει Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία στο ΙΕΘΣ;

Η θεραπεία στο ΙΕΘΣ προσφέρεται από ψυχολόγους, ψυχιάτρους και παιδοψυχιάτρους, οι οποίοι εξειδικεύονται στην Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία υπό εποπτεία, δηλαδή υπό την επίβλεψη έμπειρων ειδικών. Όλοι οι ειδικοί που προσφέρουν υπηρεσίες στο ΙΕΘΣ έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επιτρέπεται κατά νόμο να προσφέρουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπεία. Στον κατάλογο των συνεργαζόμενων θεραπευτών θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Το ΙΕΘΣ τηρεί διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας εκπαιδεύοντας και αξιολογώντας ανά τακτά διαστήματα τους συνεργάτες του, εφαρμόζει αυστηρά τους επαγγελματικούς κώδικες δεοντολογίας και προστατεύει το απόρρητο των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ποιο είναι το κόστος και η μορφή της θεραπείας;

Η θεραπεία λαμβάνει χώρα σε προκαθορισμένες συνεδρίες διαρκείας 50 λεπτών, οι οποίες συνήθως είναι εβδομαδιαίες. Εκτός από την ατομική θεραπεία, προσφέρονται και ομαδικά προγράμματα, περισσότερες πληροφορίες για τα οποία θα βρείτε εδώ.

Το κόστος κάθε συνεδρίας είναι 18 ευρώ και καταβάλλεται στη Γραμματεία μετά το πέρας της κάθε συνάντησης. Το ΙΕΘΣ δε λαμβάνει καμία οικονομική υποστήριξη από κρατικούς ή δημοτικούς φορείς και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια διατήρησης του χαμηλού κόστους των συνεδριών.

Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες:

Τι είναι το Τμήμα Θεραπείας Παιδιών και Εφήβων του ΙΕΘΣ;

Το Τμήμα Θεραπείας Παιδιών και Εφήβων (ΤΘΠΕ) λειτουργεί από το 2010. Στόχος του είναι η παροχή Γνωσιακής – Συμπεριφοριστικής Θεραπείας σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους.

Ειδικότερα παρέχονται:

 • Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων, με βάση το γνωσιακό-συμπεριφοριστικό μοντέλο, η αποτελεσματικότητα του οποίου είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη για τις περισσότερες δυσκολίες, προβλήματα και διαταραχές που εμφανίζονται στις ηλικίες 3-18 ετών
 • Συμβουλευτική Οικογένειας
 • Γνωσιακή- Συμπεριφοριστική Θεραπεία Οικογένειας

Ποιοι αποτελούν το ΤΘΠΕ του ΙΕΘΣ;

Τι μπορώ να περιμένω από την επαφή μου με το ΤΘΠΕ του ΙΕΘΣ;

Μέσω του ΤΘΠΕ οι γονείς και τα παιδιά τους μπορούν να συνεργαστούν με ένα θεραπευτή για την αντιμετώπιση τρεχουσών δυσκολιών και προβλημάτων. Μέσα από την ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της θεραπείας, αλλά και μέσω της θεραπευτικής σχέσης και συμμαχίας που θα δημιουργηθεί μεταξύ του θεραπευτή και της οικογένειας, θα διευκολυνθεί η κατανόηση της φύσης και της αιτιολογίας των προβλημάτων, αλλά και η διαμόρφωση κατάλληλων στόχων για την επίλυσή τους. Επίσης, μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία, τόσο τα παιδιά και οι έφηβοι, όσο και οι γονείς θα αποκτήσουν ένα πλήθος δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση πιθανών αντίστοιχων δυσκολιών στο μέλλον.

Σε ποιους απευθύνεται το ΤΘΠΕ του ΙΕΘΣ;

Το Τμη.Θε.Π.Ε. απευθύνεται σε παιδιά (από 3 ετών), εφήβους, και τις οικογένειές τους, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως:

 • Προβλήματα συμπεριφοράς (π.χ. εκρήξεις θυμού, ανυπακοή, επιθετικότητα, υπερκινητικότητα)
 • Δυσκολίες στις σχέσεις με τους γονείς, τα αδέλφια και τους συνομηλίκους
 • Δυσκολίες προσαρμογής (π.χ. στο σχολείο)
 • Προβλήματα ύπνου
 • Προβλήματα στη διατροφή
 • Δυσφορικό συναίσθημα, καταθλιπτική διαταραχή κ.ά.
 • Αγχώδεις διαταραχές (κρίσεις πανικού, κοινωνική φοβία, φοβίες, γενικευμένο άγχος) κ.ά.
 • Ενούρηση, εγκόπριση

To ΤΘΠΕ δεν αναλαμβάνει περιπτώσεις με νοητική υστέρηση, βαριά σωματική αναπηρία, περιπτώσεις του αυτιστικού φάσματος, ψύχωση, διπολική διαταραχή, εξάρτηση από ουσίες, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ως αίτημα) και βαριάς μορφής ψυχογενή ανορεξία ή άλλες δυσκολίες για τις οποίες απαιτείται νοσηλεία.  Επίσης, το ΤΘΠΕ δεν προσφέρει υπηρεσίες σε περιπτώσεις που υπάρχει οποιαδήποτε νομική εμπλοκή. Αν το θεραπευτικό αίτημα κριθεί ακατάλληλο για το ΤΘΠΕ τότε γίνεται παραπομπή σε άλλες δομές χαμηλού κόστους.

Πώς μπορώ να προγραμματίσω ένα ραντεβού στο ΤΘΠΕ του ΙΕΘΣ;

Προκειμένου να συνεργαστείτε με το ΤΘΠΕ του ΙΕΘΣ, θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία. Στη συνέχεια προγραμματίζεται μία σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη, προκειμένου να γίνει μία πρώτη διερεύνηση του αιτήματός σας. Ακολούθως προγραμματίζεται μία διά ζώσης συνέντευξη, κατά την οποία παρευρίσκονται δύο ειδικοί, οι γονείς, και ο/η έφηβος (άνω των 13 ετών). Τα παιδιά ηλικίας 3-12 ετών δεν προσέρχονται σε αυτό το –πρώτο- ραντεβού. Στη συνέντευξη αυτή συμπληρώνονται από τους γονείς και τον έφηβο ορισμένα σύντομα ερωτηματολόγια.

Στη συνέχεια, αξιολογείται από την ομάδα του ΤΘΠΕ η δυνατότητα του τμήματος να ανταποκριθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε και ο θεραπευτής θα επικοινωνήσει μαζί σας για να προγραμματίσετε την πρώτη σας θεραπευτική συνεδρία.  Στην περίπτωση που κριθεί ότι θα σας ταίριαζε καλύτερα να συνεργαστείτε με μία άλλη υπηρεσία, θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά σχετικά με άλλες εναλλακτικές χαμηλού κόστους.

Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ξεκινήσετε θεραπεία μία με δύο εβδομάδες μετά την αρχική δια ζώσης συνέντευξη.

Τι είναι το Τμήμα Θεραπείας Ενηλίκων του ΙΕΘΣ;

Στο Τμήμα Θεραπείας Ενηλίκων (ΤΘΕ) του ΙΕΘΣ παρέχονται ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες γνωσιακής – συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης για διάφορα ψυχολογικά προβλήματα σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το ΤΘΕ λειτουργεί από το 2006 και εξυπηρετεί ετησίως μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων.

Ποιοι αποτελούν το ΤΘΕ του ΙΕΘΣ;

Τι μπορώ να περιμένω από την επαφή μου με το ΤΘΕ του ΙΕΘΣ;

Στο ΤΘΕ του ΙΕΘΣ μπορεί κάποιος να συνεργαστεί με ένα θεραπευτή για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Μέσα από τη θεραπευτική συμμαχία με τον ψυχοθεραπευτή και την ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία, ο θεραπευόμενος θα μπορέσει να κατανοήσει τα προβλήματά του σε όρους σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφοράς, να θέσει προσωπικούς στόχους για την επίλυσή τους και να τους επιτύχει. Επιπλέον, θα μπορέσει να αποκτήσει τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες, που θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του.

Σε ποιους απευθύνεται το ΤΘΕ του ΙΕΘΣ;

Τι ΤΘΕ απευθύνεται σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως:

 • Άγχος, πανικός, γενικευμένο άγχος, μετατραυματικό άγχος, αγοραφοβία, κοινωνική φοβία, ειδικές φοβίες
 • Έμμονες ιδέες, ψυχαναγκασμοί – καταναγκασμοί
 • Προβλήματα διάθεσης, κατάθλιψη
 • Διαταραχές προσωπικότητας
 • Βουλιμία, ανορεξία, υπερφαγία και άλλες διαταραχές πρόσληψης τροφής
 • Σεξουαλικές δυσλειτουργίες και προβλήματα σχέσεων
 • Διαταραχές σωματικών συμπτωμάτων, χρόνιος πόνος, διαταραχές ύπνου και άγχος υγείας

Το ΤΘΕ δεν προσφέρει υπηρεσίες σε άτομα που χρήζουν κατά κύριο λόγο ψυχιατρικής φροντίδας, δεν παρέχει θεραπεία για κατάχρηση ή εξάρτηση από ουσίες θεραπεία και συχνά σε ζεύγη ή σε οικογένειες. Επίσης, το ΤΘΕ δεν προσφέρει υπηρεσίες σε περιπτώσεις που υπάρχει οποιαδήποτε νομική εμπλοκή. Αν ένα θεραπευτικό αίτημα κριθεί ακατάλληλο για το ΤΘΕ τότε γίνεται παραπομπή σε άλλες δομές χαμηλού κόστους.

Πώς μπορώ να προγραμματίσω ένα ραντεβού στο ΤΘΕ του ΙΕΘΣ;

Προκειμένου να συνεργαστείτε με το ΤΘΕ του ΙΕΘΣ, θα πρέπει να αρχικά να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία. Στη συνέχεια προγραμματίζεται μία σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη και ακολούθως μία διά ζώσης συνέντευξη με δύο ειδικούς, κατά την οποία συμπληρώνονται και ορισμένα ερωτηματολόγια. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται παρουσιάζονται στην Ομάδα Εποπτών, η οποία αξιολογεί τη δυνατότητα του ΤΘΕ να ανταποκριθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε και ορίζει τον θεραπευτή σας. O θεραπευτής θα επικοινωνήσει μαζί σας για να προγραμματίσετε την πρώτη σας συνεδρία. Στην περίπτωση που η Ομάδα Εποπτών κρίνει ότι θα σας ταίριαζε καλύτερα να συνεργαστείτε με μία άλλη υπηρεσία, θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά σχετικά με άλλες εναλλακτικές χαμηλού κόστους.

Η Ομάδα Εποπτών συνήθως συνεδριάζει δύο φορές το μήνα και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ξεκινήσετε θεραπεία μία με τρεις εβδομάδες μετά την αρχική δια ζώσης συνέντευξη.