Τόμος 07 – Τεύχος 02
Ιούλιος 2021 – Δεκέμβριος 2021

Editorial

Σημείωμα της διευθύντριας σύνταξης – Καλαντζή-Αζίζι Α. (σελίδα 7)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

In response to an emergency: Trial use of EMDR Group Traumatic Episode Protocol for Humanitarian Workers on Greek Islands – Papanikolopoulos P., Nikolaou A., Prattos T., Zourna C. (σελίδα 9)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κορίτσια και γυναίκες στο φάσμα του αυτισμού – Παπαγεωργίου Β., Παπαγεωργίου Μ. (σελίδα 17)

Διερεύνηση της συμβολής των αξιών στη θεραπεία της Κοινωνικής Αγχώδους Διαταραχής – Παπαδημητρίου Ά., Μυτσκίδου Π. (σελίδα 25)

Θεωρητικές και κλινικές προκλήσεις για τη «μη ανοχή στην αβεβαιότητα» στις αγχώδεις διαταραχές: το παράδειγμα της Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής – Μάκκου Λ., Λεμονούδη Μ. (σελίδα 35)

Βιβλιογραφική ανασκόπηση της έννοιας της τελειοθηρίας και της αποτελεσματικότητας της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας εστιασμένης στην κλινική τελειοθηρία – Πανταζοπούλου Ν., Κουβαράκη Έ. (σελίδα 45)

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ