Ομαδική Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία για τη Διαχείριση του Άγχους

Η ομάδα έχει ως στόχο την εκμάθηση δεξιοτήτων της Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας, οι οποίες είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση του άγχους. Οι δεξιότητες βασίζονται στην αρχή της Διαλεκτικής, η οποία μας μαθαίνει να βρίσκουμε την ισορροπία ανάμεσα στην αλλαγή που επιθυμούμε να καταφέρουμε, και στην αποδοχή της πραγματικότητας όπως είναι. Πρόκειται για μία προσαρμογή των δεξιοτήτων της συγκεκριμένης θεραπείας εστιασμένη ταυτόχρονα στη μείωση του άγχους και την αποδοχή του συναισθήματος αυτού ως αναπόσπαστο κομμάτι των ανθρώπινων συναισθημάτων. Πολύ συχνά η δυσκολία να αποδεχθούμε το αρνητικό συναίσθημα ή μία ανεπιθύμητη κατάσταση, οδηγεί τελικά σε ακόμα μεγαλύτερη δυσφορία. Σκοπός, λοιπόν, είναι να μάθουμε να περπατάμε στη «μέση οδό» βρίσκοντας τη σύνθεση ανάμεσα σε δεξιότητες που βοηθάνε στην αλλαγή του βιώματος του άγχους και σε δεξιότητες που οδηγούν στην αποδοχή του. Οι δεξιότητες της αλλαγής βοηθούν στη μείωση της έντασης και της συχνότητας του άγχους αντιμετωπίζοντας τις σκέψεις, τις σωματικές αισθήσεις και τις συμπεριφορές που προκύπτουν με αυτό το συναίσθημα. Οι δεξιότητες της αποδοχής βοηθούν στο να αποδεχθούμε και να αντέξουμε την ύπαρξη αυτού του συναισθήματος, να μάθουμε να το παρατηρούμε χωρίς να προσπαθούμε να το διώξουμε.

Διάρκεια ομάδας και περιεχόμενο συναντήσεων

Το πρόγραμμα αποτελείται από 16 εβδομαδιαίες δίωρες συναντήσεις. Με την ολοκλήρωση τους πραγματοποιούνται 3 ακόμα συναντήσεις παρακολούθησης και ενίσχυσης του αποτελέσματος (ένα, τρεις και έξι μήνες μετά το τέλος της ομάδας δεξιοτήτων).

Στις συναντήσεις διδάσκονται οι παρακάτω ενότητες δεξιοτήτων:

  • Ενσυνειδητότητα (mindfulness). Η εξάσκηση στην ενσυνειδητότητα βοηθά το άτομο να εστιάζει στο εδώ και τώρα χωρίς να παρασύρεται από σκέψεις ανησυχίας για το παρελθόν ή το μέλλον. Μαθαίνει, επίσης, να παρατηρεί και να βιώνει το συναίσθημα του άγχους χωρίς αυτό να μεγενθύνεται.
  • Ρύθμιση συναισθήματος. Οι δεξιότητες αυτές αρχικά εκπαιδεύουν το άτομο στον τρόπο λειτουργίας του συναισθήματος του άγχους, ώστε να κατανοεί πως δημιουργείται το συναίσθημα. Στη συνέχεια, μαθαίνονται δεξιότητες με τις οποίες μπορεί κανείς να μειώνει την ένταση του άγχους ή και να αλλάζει το συναίσθημα αυτό. Τέλος, γίνεται εκπαίδευση σε δεξιότητες οι οποίες μειώνουν την ευαλωτότητα του ατόμου στο να βιώσει έντονο άγχος.
  • Αντοχή στο δύσφορο συναίσθημα. Οι δεξιότητες αυτές βοηθούν στις περιπτώσεις όπου το άγχος γίνεται πολύ έντονο και το άτομο δεν έχει την ικανότητα να ρυθμίσει το συναίσθημα του. Μαθαίνει να αντέχει το άγχος μέχρι να πέσει η ένταση του, χωρίς να κάνει την κατάσταση χειρότερη. Στην ενότητα αυτή γίνεται εκπαίδευση και στην αποδοχή του άγχους ως ένα συναίσθημα το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε πλήρως στη ζωή μας.
  • Διεκδικητική συμπεριφορά. Στην ενότητα αυτή μαθαίνονται δεξιότητες διεκδικητικότητας καθώς το άγχος μπορεί να σχετίζεται και με διαπροσωπικές δυσκολίες. Δίνεται έμφαση σε δεξιότητες που έχουν ως στόχο να βρίσκει το άτομο τη μέση οδό στη διαχείριση διαπροσωπικών διαφορών καθώς και να διεκδικεί ή να θέτει όρια με αποτελεσματικό τρόπο, φροντίζοντας ταυτόχρονα τη σχέση με το άλλο άτομο αλλά και τον αυτοσεβασμό του.

Το Πρόγραμμα “Ομαδικής Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας για τη Διαχείριση του Άγχους” συντονίζουν οι:

Βασιλική Αντωνίου, Ψυχολόγος – MSc Εργασιακή Ψυχολογία

Ευαγγελία Ξηρού, Ψυχολόγος – MSc Ψυχολογία της Υγείας

Επιστημονικά υπεύθυνος: Φραγκίσκος Γονιδάκης

Για δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στη Γραμματεία ως τις 21/4/24 (secretary@cbt.edu.gr και 210 3840803, Δευτέρα – Παρασκευή, 15:00 – 21:00).

Κάθε συνεδρία έχει διάρκεια 2 ώρες και κόστος 20 ευρώ.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 6-10

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας